สีทาบ้านอันตราย มีสารตะกั่ว ส่งผลต่อสมองลูกน้อย

สารตะกั่วเป็นมลพิษในสิ่งแวดล้อมที่ก่ออันตรายต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงต่อเด็กโดยมีผลต่อทุกระบบของร่างกาย หากได้รับสารตะกั่วในปริมาณมากในวัยเด็กจะมีผลโดยตรงต่อระดับสติปัญญา สมองและระบบประสาทอย่างถาวรได้

keyboard_arrow_up