แพทย์เผย! โรคมะเร็งที่คนเป็นมากที่สุดคือ 5 อวัยวะนี้!

ไม่ว่าจะด้วยอาหารการกิน หรือพฤติกรรมของคนไทยในปัจจุบัน ส่งผลให้มีอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปี แพทย์เผย 5 โรคมะเร็งที่คนเป็นมากที่สุด จะได้แก่อวัยวะส่วนใดบ้าง และจะมีวิธีสังเกตอาการอย่างไร วันนี้เราเตรียมคำตอบเอาไว้ให้แล้วค่ะ

keyboard_arrow_up