จะเป็นอย่างไร! เมื่อลูกน้อยในครรภ์ได้กลิ่นควันบุหรี่

ภัยของกลิ่นบุหรี่กับทารก …เพราะบุหรี่เป็นอันตรายทั้งสุขภาพของผู้สูบเองและบุคคลใกล้ชิด เพราะผู้สูบบุหรี่สูบควันบุหรี่บางส่วนแล้วพ่นควันบุหรี่เกือบทั้งหมดออกมา

keyboard_arrow_up