2 พระเกจิยืนยัน! ไม่มีเครื่องรางของขลังใด จะมีคุณวิเศษศักดิ์สิทธิ์ เหนือกว่า “พรจากพ่อแม่”

เชื่อหรือไม่? ในโลกนี้มีเครื่องรางของขลังที่ช่วยป้องกันสิ่งร้ายต่าง ๆ ได้ ซึ่งไม่ใช่สิ่งของอื่นใด แต่เป็นเพียง พรจากพ่อแม่ ก็สามารถช่วยลูกให้แคล้วคลาดได้

keyboard_arrow_up