เรียนรู้กฎหมายมรดก เพื่อทุกคนในครอบครัว

เมื่อมีคนในครอบครัวเสียชีวิต แล้วใครบ้างที่จะมีสิทธิได้รับมรดกจากคนๆ นั้น ซึ่งตาม กฎหมายมรดก กำหนดไว้ว่า คนที่จะได้มรดกนั้นมี 2 กรณีคือ เป็นผู้รับมรดกตามพินัยกรรม หรือได้รับมรดกโดยผลทางกฎหมาย ซึ่งมีสิทธิได้รับมรดก แม้ว่าจะไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้ก็ตาม

keyboard_arrow_up