เลือกเครื่องฟอกอากาศให้ปลอดภัยกับลูกรักและทุกคนในครอบครัว

ปัจจุบันนี้นี้มลพิษไม่ได้มีแค่ข้างนอกบ้านเท่านั้น เพราะแม้แต่ในบ้านของเราเองที่เราคิดว่าเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุด ก็ยังมีฝุ่นละอองมลพิษอยู่ทั่วทุกอณู ซึ่งมลพิษด้านอากาศภายในบ้านนั้น สามารถจะเลวร้ายกว่านอกบ้านได้ถึง 5 เท่า ผู้คนส่วนใหญ่ จึงเริ่มเป็นภูมิแพ้ ชนิด แพ้อากาศ กันมากขึ้น นับเป็นปัญหามลภาวะทางอากาศแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งสารที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการผู้ป่วยอันเนื่องมาจากมลพิษในอากาศภายในอาคารบ้านเรือน ได้แก่ 1. แร่ใยหิน (แอสเบสทอส) จากการบุฉนวนตึก ทำให้เกิดอาการทางปอดหลายอย่างและเหนื่อยง่าย 2. เรดอนเป็นก๊าซที่มีอยู่ทั่วไปในพื้นดิน ซึ่งอาจสะสมรวมอยู่ในมลพิษในอากาศภายในอาคาร ตึกที่ทำงานหรือในบ้านที่มีอากาศถ่ายเทไม่ดีพอ เรดอนเป็นก๊าซที่เกิดจากสลายตัวของเรเดียม ซึ่งถ้าสะสมอยู่มากจะทำอันตรายต่อร่างกายได้ เรดอน ยังเป็นสาเหตุปัจจัยที่สำคัญรองลงมาจากการสูบบุหรี่ในการที่ทำให้เป็นมะเร็งปอด 3. สารประกอบอินทรีย์ระเหยและกึ่งระเหย หลายอย่างจากการเผาไหม้ของไม้ ควันบุหรี่ น้ำ สีทาบ้าน ฯลฯ เป็นอันตรายต่อปอด 4. ฝุ่นละออง เชื้อโรคต่างๆ ก๊าซชนิดต่างๆ รวมทั้งฟอร์มัลดีฮัยด์ จากฟองฉนวน (foam insu­lator) ไม้อัด ทำให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ วิธีกำจัดฝุ่นภัยร้ายในบ้าน ฝุ่น แม้จะเป็นเพียงเศษผงเล็ก ๆ ที่มองด้วยตาเปล่าแทบไม่เห็น  แต่มีพิษสงที่ไม่ได้เล็กตามตัวเลย สามารถก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมามากมาย เพื่อป้องกันลูกรักและทุกคนในบ้านให้ปลอดภัยจากเจ้าฝุ่นร้าย Amarin […]

keyboard_arrow_up