Wonderkids รวมภาพบรรยากาศและกิจกรรมการประกวดหนูน้อยมากความสามารถ

Wonderkids รวมภาพบรรยากาศและกิจกรรมการประกวดหนูน้อยมากความสามารถทั้ง 5 คน ทั้งความสามารถในการเต้น เล่นดนตรี วาดภาพ การใช้ภาษา และความรู้รอบตัว

ลูกไม่ได้เกิดมาโดยบังเอิญ และมีพรสวรรค์พิเศษ

มีบทความน่าสนใจของหมอภา ทพญ.จีรภา ประพาศพงษ์ ที่เขียนเอาไว้เกี่ยวกับเคล็ดลับในการประสบ ความสำเร็จ ในชีวิตของลูกน้อย ว่าลูกไม่ได้เกิดมาโดยบังเอิญ แต่เกิดมาจากการสร้างสรรค์ประติมากรรมชิ้นเอกของพ่อแม่ ประกอบด้วยการเลี้ยงดูที่ส่งผลให้ลูกมีชีวิตที่สมบูรณ์

พ่อแม่ช่วยดึงพรสวรรค์ของลูกได้อย่างไร

เรื่องการศึกษานั้นโรงเรียนถือเป็นแหล่งพัฒนาความสามารถของเด็กๆ แต่ความสามารถพิเศษของเด็กแต่ละคนที่เรียกว่า “พรสวรรค์” นั้น มักจะมีมากับบุคลิกของลูกที่อยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่และคนในครอบครัวเป็นสำคัญ ดังนั้นเรามาหาวิธีดึงศักยภาพพรสวรรค์ของลูก เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านนี้ให้เป็นที่หนึ่งกันค่ะ

keyboard_arrow_up