กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก เพื่ออนาคตที่ดีของลูกน้อย

การจัดกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมีความสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติ ปัญญาของเด็กปฐมวัย ซึ่งสามารถอธิบายถึงประโยชน์ที่มีต่อเด็กดังนี้

วิธีช่วยลูกโตทำเรื่องยากให้ “สำเร็จ”

เด็กวัยทวีนมักอ้อนพ่อแม่ให้ซื้อเครื่องดนตรีหรืออุปกรณ์กีฬา ไม่ก็คะยั้นคะยอให้พาไปเรียน แต่แล้วก็ถอดใจกลางทาง ทำอย่างไรให้ลูกมุ่งมั่น ไม่ยอมแพ้ในการทำสิ่งยากๆ เรามีเคล็ดลับ!

keyboard_arrow_up