เชื่อหรือไม่? ผู้หญิงที่สะโพกใหญ่ ทำให้ลูกฉลาดและสมองดีได้!

ผู้หญิงสะโพกใหญ่ ลูกฉลาด ได้จริงหรือ? เรื่องนี้มีคำตอบ เพราะการที่ลูกจะฉลาดมีสมองดีได้นั้น ขึ้นอยู่กับ พันธุกรรม อาหารกากิน และสิ่งแวดล้อม

keyboard_arrow_up