ไขข้อสงสัย ท้องนี้ ปัสสาวะผิดปกติ หรือไม่?

ท้องนี้ ปัสสาวะผิดปกติ หรือไม่ ? ในขณะตั้งครรภ์คุณแม่มักจะมีอาการต่างๆ ในร่างกายที่ไม่เหมือนกับปกติ จนทำให้กังวลสงสัยว่าที่เราเป็นอยู่นี้แข็งแรงดีหรือเป็นโรค เช่น การปัสสาวะ เพราะจะมีทั้งปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะเล็ด ดังนั้นเราจึงมาไขข้อสงสัยให้รู้ว่า ท้องนี้ ปัสสาวะผิดปกติหรือไม่ เพื่อให้คุณแม่สบายใจและพบแพทย์ได้ทันท่วงทีค่ะ

keyboard_arrow_up