ประจําเดือนขาดกี่วันถึงท้อง สัญญาณบ่งชี้ว่ากำลังตั้งครรภ์!!

ประจําเดือนขาดกี่วันถึงท้อง ประจำเดือนของผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ส่วนใหญ่จะมาทุก ๆ 21 – 35 วัน หรืออาจมาคลาดเคลื่อนไม่เกิน 7 วัน หากเกิน 7 วันหมายถึง ท้อง?

keyboard_arrow_up