บริจาคเสื้อผ้าให้คนยากไร้ และเด็กน้อย ในที่ทุรกันดาร เรื่องง่ายๆพ่อแม่สอนลูกได้

บริจาคเสื้อผ้าให้คนยากไร้ เพราะปัญหาความยากจน ยังถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ยังแก้ไม่หมดไปจากสังคม ซึ่งปัญหาเหล่านี้มักมีให้เห็นกันอยู่มากตามท้องถิ่นต่าง ๆ

keyboard_arrow_up