หนักใจ! น้ำหนักลูกเตาะแตะลดลง

เมื่อลูกน้ำหนักขึ้นน้อย แถมไม่นั่งนิ่งให้ป้อนข้าว น่ากังวลเสียจริงว่าน้ำหนักลูกจะลดลงเรื่อยๆ ทำอย่างไรดี?

keyboard_arrow_up
X