หมอชี้! น้ำประปาเค็ม ถึงเอาไปต้มก็ไม่หาย

หลายพื้นที่ กทม. และ ปริมณฑล กำลังประสบปัญหา น้ำประปาเค็ม ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก เพราะไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ บ้านไหนที่มีกลุ่มเสี่ยง อาทิ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว อาจต้องเพิ่มความระวังในการบริโภค

เช็คด่วน! พื้นที่น้ำประปาเค็ม คลอไรด์สูงเกินมาตรฐาน เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ งดบริโภค

การประปานครหลวงเตือน น้ำทะเลหนุนสูงส่งผลน้ำประปาบางพื้นที่ ในบางช่วงเวลาอาจมีรสชาติเปลี่ยนไปจากปกติ ขอให้ประชาชนติดตามอัพเดทข้อมูลผ่านช่องทาง กปน. ออนไลน์ เตือน ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก รวมถึงผู้ป่วยโรคไต โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคน้ำประปาช่วงน้ำทะเลหนุนสูง

keyboard_arrow_up