ระวัง! อย่าวางทารกนอนบนโซฟา

พ่อแม่ยังเข้าใจผิดด้วยว่าถ้าตัวเองไม่ได้หลับหรือคอยเฝ้า ก็ไม่ต้องกลัวว่าลูกจะประสบกับภาวะหยุดหายใจกะทันหัน

keyboard_arrow_up