สัปดาห์ที่ 23 แม่ท้องต้อง “เปลี่ยน”

นอกจากเรื่องใหญ่ชนิดที่ต้องคอยระมัดระวังแล้ว ก็ยังมีเรี่องเล็กๆ ที่กวนใจคุณแม่ท้องอยู่บ้าง หรือมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายบางอย่างที่หลายคนอาจนึกไม่ถึงว่าเกิดจากการตั้งครรภ์

คนท้องขับรถ ขับรถอย่างไรให้ปลอดภัย?

ถึงแม้ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่จะบอกว่า คนท้องขับรถ ระยะสั้นๆ ได้จนถึงช่วงใกล้คลอด ถ้าไม่มีภาวะผิดปกติ แต่มีเรื่องหนึ่งต้องใส่ใจคือ ความไม่ประมาท

keyboard_arrow_up