ทิศทั้ง 6 มีอะไรบ้าง และมีแนวทางที่ลูกควรปฏิบัติอย่างไร?

ทิศทั้ง 6 มีอะไรบ้าง เรื่องที่คนเป็นลูกควรรู้ในฐานะพุทธศาสนิกชน ซึ่งทิศ 6 จะประกอบด้วยคนที่มีความสำคัญทั้ง 6 ด้านของลูกซึ่งก็มีหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อกัน

keyboard_arrow_up