ต้องรู้! สิทธิประกันสังคมฟรี ที่เพิ่มมาในปี 2560

ในปี 2560 นี้ คุณพ่อ คุณแม่ที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่เป็นสวัสดิการเพิ่มเติม 2 รายการ คือ การตรวจสุขภาพฟรีประจำปี และการรักษาทางทันตกรรมที่มีการเพิ่มวงเงินให้สามารถรักษาฟรีตามวงเงินที่กำหนด เราไปดู สิทธิประกันสังคมฟรี กันค่ะ

ทำฟันประกันสังคม เพิ่มวงเงินเป็น 900 บาทต่อปี

คุณพ่อ คุณแม่เตรียมยิ้ม Amarin Baby & Kids มีข่าวดีเกี่ยวกับการ ทำฟันประกันสังคม มาฝาก คณะกรรมการประกันสังคมมีมติให้เพิ่มวงเงินค่าทำฟันจาก 600 บาท เป็น 900 บาทต่อปี โดยเริ่มมีผลตั้งแต่ 12 สิงหาคม 2559 ณ สถานพยาบาล และคลินิก 30 จังหวัด ที่เข้าร่วมโครงการ

ข่าวดี! สปส. นำร่องทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย เริ่ม 1 ก.ค. วงเงิน 600 บาท

สำนักงานประกันสังคม จะเริ่มนำร่องสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรม โดยไม่ต้องสำรองจ่าย วงเงิน 600 บาทต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ โดยมอบหมายให้หน่วยรักษา 30 แห่ง ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดให้บริการ ส่วนการขอเพิ่มวงเงินด้านทันตกรรม คาดว่า จะสรุปผลเสนอให้คณะกรรมการประกันสังคมภายในเดือนกรกฎาคมนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป สำนักงานประกันสังคม จะเริ่มนำร่องการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรม โดยผู้ประกันตัน ไม่ต้องสำรองจ่ายเงินรักษาพยาบาล ในวงเงิน 600 บาท ต่อปี เบื้องต้น มอบหมายให้หน่วยรักษาทั่วประเทศ 30 แห่ง แบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร 12 หน่วย และที่เหลืออีก 18 หน่วย กระจายอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ส่วนกรณี เครือข่ายผู้ประกันสังคมคนทำงาน หรือ คปค. เครือข่าย ฟ.ฟันสร้างสุข และกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เรียกร้องให้เพิ่มวงเงินสิทธิประโยชน์ทันตกรรมให้มากกว่า 600 บาทต่อปี นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการการแพทย์ […]

keyboard_arrow_up