ตั้งครรภ์อายุมาก กว่า 30 อย่างไรให้ปลอดภัย?

ตั้งครรภ์อายุมาก เป็นเรื่องที่ผู้หญิงส่วนใหญ่มีความกังวลกัน โดยเฉพาะความปลอดภัยต่อสุขภาพลูกในท้อง เพราะเชื่อว่าถ้าท้องตอนอายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไป จะทำให้ลูกในท้องเสี่ยงต่อภาวะดาวน์ซินโดรม และแม่ก็เสี่ยงต่อภาวะแท้งคุกคาม ฯลฯ ที่อาจเกิดขึ้นได้ขณะตั้งครรภ์ ทีมงาน Amarin Baby & Kids มีคำแนะนำสำหรับผู้หญิงที่จะท้องตอนอายุมากแล้ว มาฝากค่ะ

keyboard_arrow_up