เฮได้! เด็กนักเรียนชาย-หญิง “ไว้ผมยาว” ได้ ไม่ผิดกฎ!

กระทรวงศึกษาธิการไฟเขียว ออกกฎระเบียบใหม่ ให้นักเรียน ไว้ผมยาว-สั้นก็ได้ แต่ห้ามไม่ให้ดัด ย้อมสี ไว้หนวดเครา หรือตัดแต่งเป็นลวดลายที่ไม่เหมาะสม เฮ!! เด็กนักเรียนชาย-หญิง “ไว้ผมยาว” ได้ ไม่ผิดกฎ! เด็กนักเรียนทุกคน ย่อมอยากที่จะมีสิทธิ์ในการเลือกทรงผมของตัวเอง โดยที่ผ่านมาจะต้องปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน และกฎของแทบทุกโรงเรียน มักจะให้เด็กนักเรียนชายและหญิงไว้ผมสั้น ซึ่งจากกฎดังกล่าว ทางกระทรวงศึกษาธิการมักจะได้รับการร้องเรียนว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ของนักเรียน ดังนั้น ทางศธ. จึงได้ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดทรงผมของนักเรียนไว้ ดังนี้ ในวันที่ 1 พ.ค. 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 โดยที่เป็นการสมควรกำหนดข้อปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติในการไว้ทรงผมของนักเรียนเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการของสถานศึกษา มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติตนของนักเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวมทั้งเป็นการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563” ข้อ2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ […]

ฝนมาครานี้ ดูแลผมยังไงดีเนี่ย!

ฝนมาครานี้ ดูแลผมยังไงดีเนี่ย! เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้ว หลังจากร้อนต่อเนื่องมานาน ในช่วงนี้เส้นผมเราคงเลี่ยงโดนฝนได้ยาก บางทีกางร่มแล้วก็ยังไม่รอด ทางที่ดีที่สุด เมื่อเราเจอฝนให้รีบสระผมทันที เพราะน้ำฝนชะล้างสิ่งสกปรกและเชื้อโรคในอากาศลงมาด้วย นอกจากทำให้ไม่สบายแล้ว ยังเกิดความชื้นที่เส้นผมและหนังศีรษะอีกต่างหาก ล้อมกรอบ S.O.S ฟื้นฟูผมชนิดเร่งด่วน ถ้าใครไม่สะดวกสระผม ณ ขณะนั้น วิธีแก้อย่างเร่งด่วน คือ นำทิชชู่ หรือ ผ้าขนหนูซับบริเวณหนังศีรษะ และเส้นผมเบาๆ จากนั้นพยายามหาพัดลม หรือ ไดร์เป่าผม (ถ้ามี) เป่าให้ผมแห้ง เพื่อป้องกันการเกิดรังแคได้ในอนาคต จากนั้นใช้หวีซี่ห่างๆ หวีเบาๆ เพื่อไม่ให้ผมพันกัน และไม่เกิดอาการชี้ฟูหลังจากผมแห้ง แต่ถ้าห้ามไม่ทัน ผมฟูฟ่องไปแล้ว ให้นำครีมบำรุง หรือ ออยล์ที่มี ลูบเส้นผมบางๆ วิธีดูแลผมช่วงฤดูฝน อย่างยั่งยืน 1. ทุกครั้งที่เปียกฝน เมื่อกลับไปถึงบ้านต้องสระผมทันที แต่ถ้ากังวลว่าสระผมบ่อย ผมจะเสีย ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดอ่อนโยน ที่สระได้เกือบทุกวัน พอสระผมเสร็จแล้ว ซับด้วยผ้าขนหนูให้แห้งหมาดๆ ใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม ชนิดไม่ต้องล้างออกชโลมเส้นผม โดยเว้นบริเวณโคนไว้เพื่อป้องกันความมันบนหนังศีรษะ แล้วใช้ไดร์เป่าผมเน้นช่วงโคนผมให้แห้งสนิท เพื่อป้องกันความชื้น […]

keyboard_arrow_up