9 เดือนแล้ว สมองเริ่มแยกแยะออก

เจ้าตัวน้อยวัย 9 เดือนกว่าจะอนุมานจากประสบการณ์ที่ผ่านมาและบอกได้ว่าสิ่งรอบตัว (ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ เสียง สัตว์หรือผู้คน) เข้าพวกกันหรือไม่ เพราะสมองจัดหมวดหมู่ได้แล้วค่ะ

keyboard_arrow_up