สีอุจจาระลูก ไม่ว่าจะนมแม่หรือนมผสมต่างกันอย่างไร

สีอุจจาระลูก ต่างกันอย่างไรนะ ระหว่างดื่มนมผสม กับดื่มนมแม่ … แล้วแบบไหนกันที่เรียกว่า ผิดปกติ!

keyboard_arrow_up