ลูกไม่ได้เกิดมาโดยบังเอิญ และมีพรสวรรค์พิเศษ

มีบทความน่าสนใจของหมอภา ทพญ.จีรภา ประพาศพงษ์ ที่เขียนเอาไว้เกี่ยวกับเคล็ดลับในการประสบ ความสำเร็จ ในชีวิตของลูกน้อย ว่าลูกไม่ได้เกิดมาโดยบังเอิญ แต่เกิดมาจากการสร้างสรรค์ประติมากรรมชิ้นเอกของพ่อแม่ ประกอบด้วยการเลี้ยงดูที่ส่งผลให้ลูกมีชีวิตที่สมบูรณ์

วิธีช่วยลูกโตทำเรื่องยากให้ “สำเร็จ”

เด็กวัยทวีนมักอ้อนพ่อแม่ให้ซื้อเครื่องดนตรีหรืออุปกรณ์กีฬา ไม่ก็คะยั้นคะยอให้พาไปเรียน แต่แล้วก็ถอดใจกลางทาง ทำอย่างไรให้ลูกมุ่งมั่น ไม่ยอมแพ้ในการทำสิ่งยากๆ เรามีเคล็ดลับ!

keyboard_arrow_up