พระเมตตาแผ่ไพศาล! สมเด็จพระเทพ ฯ ทรงโอบมัคคุเทศก์น้อยเพื่อหลบฝนร่วมกับพระองค์ (มีคลิป)

สุดซาบซึ้ง สมเด็จพระเทพฯ ทรงโอบเด็กหญิงหลบฝน …ด้วยพระเมตตาระหว่างที่พระองค์เสด็จ พระราชดำเนินเยี่ยมชมฐานต่างๆ ของนักเรียน โดยมีมัคคุเทศก์น้อยถวายงาน รายงานโครงการต่าง ๆ

keyboard_arrow_up