รับฟังลูก อย่างไรให้เขาอยากเล่า และพูดอย่างไรให้ลูกฟัง

รับฟังลูก การฟังที่ไม่ใช่แค่ได้ยิน แต่หมายถึงการรับฟังความคิดเขาอย่างตั้งใจ สนใจ แล้วจะทำอย่างไรให้ลูกรับรู้ อยากเล่า มาดูเทคนิคการฟังและพูดกับลูกให้ได้ผล

พูดกันดีๆ สร้างลูก EQ ดี เพื่อชีวิตเป็นสุขและพบความสำเร็จในแบบตัวเอง

คนมีทักษะสื่อสารดี จะเป็นพื้นฐานให้พัฒนาทักษะอื่นๆ เช่น ทักษะการเรียนรู้ คือคิดเป็น ตั้งคำถามได้ ถ่ายทอดได้ มีทักษะชีวิตคือรู้จักจัดการอารมณ์ของตัวเองและผู้อื่นได้ ลูกจึงพึ่งพาตัวเองและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างที่พ่อแม่ไม่ต้องกังวล

วิธีพูดให้ลูกทำตาม และไม่ต่อต้าน 30 วิธี

การพูดกับลูก เพื่อให้ลูกเชื่อฟัง และทำตาม บางครั้งไม่ใช่เรื่องง่าย การพูดกับลูกมีความสำคัญมาก เพราะนั่นถือเป็นต้นแบบในการสอนลูก วิธีพูดให้ลูกทำตาม 30 วิธี

keyboard_arrow_up