กรุ๊ปเลือด พ่อแม่ต่างกัน ลูกจะได้กรุ๊ปเลือดใคร?

ระบบหมู่เลือด (blood group) ที่สำคัญ ได้แก่ หมู่เลือด ABO และหมู่เลือด Rh ซึ่งการที่ลูกจะมี กรุ๊ปเลือด ใดนั้น ขึ้นอยู่กับกรุ๊ปเลือดของพ่อแม่ แต่ก็มีบางกรณีที่ลูกมีกรุ๊ปเลือดเดียวกับพ่อ ซึ่งไม่เข้ากับเลือดของแม่ ทำให้ร่างกายแม่สร้างแอนติบอดีขึ้นมาทำลายเม็ดเลือดแดงของลูก อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตลูกได้

keyboard_arrow_up