โรงเรียนนานาชาติ Shrewsbury – City Campus

โรงเรียนนานาชาติ Shrewsbury – City Campus เปิดตัวหลักสูตรที่เน้นเรียนรู้ตามความสนใจ และเปิดโลกทัศน์ด้าน วิศวกรรม สถาปนิก สำหรับเด็กวัยแรกเรียน

Alternative Textaccount_circle
event
โรงเรียนนานาชาติ Shrewsbury – City Campus
โรงเรียนนานาชาติ Shrewsbury – City Campus

โรงเรียนนานาชาติ Shrewsbury – City Campus  ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาแห่งแรกของโลก  และยัง เป็นโรงเรียนแห่งแรกของไทย ที่ได้นำเอาหลักสูตร Design , Engineer , Contruct (DEC) มาใช้ในการสอนให้กับเด็กวันแรกเรียน

 

โรงเรียนนานาชาติ Shrewsbury – City Campus  กับหลักสูตร “DEC”

สำหรับ โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ ถือว่าเป็นโรงเรียนนานาชาติคุณภาพระดับต้นๆ ของเมืองไทย ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด “ซิตี้ แคมปัส” ซึ่งเป็นแคมปัสแห่งที่ 2 ของโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ ได้นำเอาหลักสูตรด้านการออกแบบ วิศวกรรม และการสร้างสรรค์โครงการ Design , Engineer , Contruct (DEC) จากประเทศอังกฤษ เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนให้กับเด็กๆ โดยได้พัฒนาต่อยอดให้เหมาะกับเด็กวัยแรกเรียน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะพัฒนาการการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ในเรื่องการคิดแบบวิเคราะห์ การสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม และรวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  ตอกย้ำความเป็นผู้นำของโชรส์เบอรีในเรื่องการส่งเสริมศักยภาพอย่างรอบด้านให้กับนักเรียนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะ Key Stage อายุ 7-8 ปี หรือชั้น Year 3

โรงเรียนนานาชาติ Shrewsbury – City Campus

คุณอแมนดา เดนนิสสัน ครูใหญ่ โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ – ซิตี้ แคมปัส ได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ หลักสูตร Design , Engineer , Contruct (DEC)

“โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ – ซิตี้ แคมปัส ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนาการและ ศักยภาพของเด็กอย่างรอบด้าน และเริ่มตั้งแต่วัยแรกเรียนเพราะเด็กๆ จะซึบซับได้ดีกว่า เราจึงได้นำหลักสูตร DEC จาก ประเทศอังกฤษ ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับโลก มาใช้ในการเรียนการสอนสำหรับเด็กอนุบาลและประถมศึกษาเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและในโลก เป็นการเปิดมิติใหม่ทางการเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียน และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับ เส้นทางอาชีพในสายงานสถาปนิก วิศวกรรมศาสตร์ และการสร้างสรรค์โครงการ โดยเน้นการลงมือปฏิบัติโครงการที่มีความยั่งยืน (Sustainable Building Project) และการทำเวิร์คช็อป (Workshop) ควบคู่ไปกับการเรียนรู้วิธีนำคณิตศาสตร์มา ประยุกต์ใช้ในการทำงาน และการต่อยอดทักษะด้านภาษา การอ่านและการเขียน ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการทำรายงาน (Report) การนำเสนอ (Presentation) และการโต้ตอบ (Feedback) พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้สำรวจความคิดที่ท้าทาย บริบททางสังคม ผ่านตัวอย่างและโครงการที่นำมาสอนภายใต้สภาพแวดล้อมที่กำหนดขึ้น ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาให้กับเด็กๆ”

โรงเรียนนานาชาติ Shrewsbury – City Campus

บุคลากรครูผู้สอนเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการนำหลักสูตรคุณภาพมาใช้ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด เราจึงได้แต่งตั้ง นางสาวเคที่ ฮอลแลนด์ ซึ่งเป็นครูผู้ชำนาญการด้านการออกแบบและเทคโนโลยีจากประเทศอังกฤษ มารับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการออกแบบและนวัตกรรมเทคโนโลยี (Design and Technology Innovation Leader) ซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาสำคัญสำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้น Year 1 ของโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ – ซิตี้ แคมปัส และการนำหลักสูตร DEC มาใช้จะทำให้การเรียนการสอนด้านการออกแบบและเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จับต้องได้ และมีความเชื่อมโยงกับผู้เรียนมากขึ้น”

โรงเรียนนานาชาติ Shrewsbury – City Campus

คุณเคที่ ฮอลแลนด์ หัวหน้าภาควิชาการออกแบบและนวัตกรรมเทคโนโลยี (Design and Technology Innovation Leader) ซึ่งเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบหลักสูตร DEC ของโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ – ซิตี้ แคมปัส ได้ให้ข้อมูลเสริมเพิ่มเติม “หลักสูตร DEC จะช่วยให้เด็กนักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่มากขึ้นจากการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบและเทคโนโลยีตั้งแต่อายุยังน้อย เช่น วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ (Application of Science and Mathematics) การคิดเชิงวิเคราะห์และสร้างสรรค์ (Creative and Logical Thinking) การแก้ปัญหา (Problem Solving) การทำงานเป็นทีม (Teamwork) ความกล้าเสี่ยง (Risk-Taking) และความสามารถในการปรับตัว (Resilience) เป็นต้น ซึ่งหลักสูตร DEC จะช่วยพัฒนารูปแบบการคิดซึ่งจะส่งผลต่อไปถึงพฤติกรรมและการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ดังนั้นการนำหลักสูตรดังกล่าวนี้มาใช้ในการเรียนการสอนเด็กตั้งแต่วัยแรกเรียนย่อมจะมีประโยชน์ต่อพัฒนาการมากที่สุด”

คุณอแมนด้า กล่าวเพิ่มเติมว่า “โชรส์เบอรียังให้ความสำคัญอย่างมากกับช่วงอายุ 7-8 ปี หรือชั้น Year 3 เนื่องจากเป็นช่วงวัย ที่มีความสำคัญ (Key Stage) อีกช่วงหนึ่ง เพราะถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่การเติบโต (Transitional Year) ดังนั้นรูปแบบการเรียนการสอนสำหรับเด็กชั้นปีนี้ โชรส์เบอรีได้เน้นให้มีความเฉพาะทางและเป็นระเบียบแบบแผนมากขึ้น   เพื่อให้เด็กๆ ได้นำทักษะและความรู้ที่ได้จากการเรียนในชั้นปีก่อนๆ มาใช้ในการพัฒนาต่อยอดการมีส่วนร่วม  (Engagement) การสร้างแรงบันดาลใจ (Motivation) การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) และการดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้อง  พึ่งพาผู้อื่น (Independence) ซึ่ง Year 3 ที่โชรส์เบอรี เด็กๆ จะได้เริ่มสวมเสื้อเชิ้ต ผูกเน็คไท และใส่รองเท้านักเรียนที่ เหมาะสมมาเรียนหนังสือ เริ่มย้ายห้องเรียนจากชั้นล่างขึ้นไปอยู่ชั้นบน เริ่มได้ใช้พื้นที่หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของ โรงเรียนมากขึ้น และเริ่มได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ เป็นต้น ทั้งหมดนี้เป็นรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ในแต่ ละวันที่ช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้และสัมผัสได้ถึงการเติบโตขึ้น (Sense of maturity) และมากไปกว่านั้น ยังเป็นการเปิดโลก ทัศน์และโอกาสทางการเรียนรู้ที่หลากหลายยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีความพร้อมและประสบความสำเร็จในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นในอนาคต

โรงเรียนนานาชาติ Shrewsbury – City Campus

จากการศึกษาวิจัยพบว่า หากต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาของบุตรหลานให้ดีเทียบเท่ากับเจ้าของภาษานั้นๆ ควร เริ่มต้น ก่อนอายุ 10 ปี ซึ่งตรงกับแนวทางการเรียนการสอนที่ ซิตี้ แคมปัส ซึ่งให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยครูผู้สอนจากประเทศอังกฤษโดยตรง และการผนวกหลักสูตรภาษาไทยและภาษาจีนกลางที่ดีที่สุดเข้าไป ใน กระบวนการเรียนการสอนตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อให้มั่นใจว่า นักเรียนจะมีทักษะภาษาอังกฤษที่เป็นเลิศ และสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาจีนกลางได้อย่างคล่องแคล่วแตกฉาน ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  นักเรียนชั้น Year 3 ซึ่งเป็นช่วงวัยที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ด้านภาษา จะมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยและภาษาจีนกลางมาร่วมวางแผนการเรียนการสอนกับคุณครูประจำชั้นเรียนอย่างใกล้ชิด สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของประโยชน์ที่ ผู้เรียนจะได้รับจากการเริ่มต้นศึกษาในหลักสูตรนานาชาติตั้งแต่อายุยังน้อย แทนที่จะรอจนเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นซึ่งอาจจะสายเกินไปสำหรับการสร้างพัฒนาการที่สมบูรณ์”

โรงเรียนนานาชาติ Shrewsbury – City Campus

การเริ่มต้นปูพื้นฐานการเรียนรู้ให้กับบุตรหลานด้วยหลักสูตรการเรียนที่มีประสิทธิภาพจากโรงเรียนนานาชาติที่ได้คุณภาพ ระดับโลก จะยิ่งช่วยส่งเสริมให้เด็กๆ ประสบความสำเร็จในอนาคตได้มากขึ้นค่ะ  

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากให้ลูกๆ ได้เข้าเรียนที่ โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ ทั้งริเวอร์ไซด์ แคมปัส และซิตี้  แคมปัส ก็สามารถนำบุตรหลานมาสมัครเรียน ดูข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Open House ของโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ เพื่อเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอนและพูดคุยกับครูใหญ่รวมทั้งบุคลากรอย่างใกล้ชิดได้ทางเว็บไซต์ www.shrewsbury.ac.th นะคะ

โรงเรียนนานาชาติ Shrewsbury – City Campus

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up