รร.สังกัดกทม เตรียม เปิดเทอมอนุบาล – ประถม เน้นแบ่งห้องเรียน จัดตารางสอนให้เหมาะสม

account_circle
event

กทม.เคาะแล้วแผน เปิดเทอมอนุบาล ประถม มัธยม ในสังกัด จัดการเรียนตามขนาดโรงเรียน เพื่อยึดตามหลัก social distancing เน้นเรียนผสมผสานระหว่าง “เข้าเรียน –ออนไลน์-ออนแอร์” เริ่ม 1 ก.ค. นี้

รร.สังกัดกทม. เริ่มก่อน แผนเตรียม เปิดเทอมอนุบาล-ประถม คุมเข้มโควิด-19

หลังกระทรวงศึกษาธิการให้นักเรียนทั่วประเทศทดลองเรียนออนไลน์ผ่านการศึกษาทางไกล DLTV มาระยะหนึ่งและกำลังพิจารณาถึงแผนการเปิดเทอมที่เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในบ้านเรา ทางสำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานครได้เปิดเผยถึงแผนการสอนของโรงเรียนในสังกัดกทม.ทั้งหมด 437 แห่ง ได้ดังต่อไปนี้

 

เปิดเทอมอนุบาล

เปิดเทอมอนุบาล – ประถมตามขนาดโรงเรียน

เมื่อต้องเปิดเทอม เนอสเซอรี่และโรงเรียนอนุบาลคือกลุ่มที่มีความอ่อนไหวมากที่สุด เพราะทั้งหมดเป็นเด็กเล็ก 2 -6 ขวบซึ่งภูมิคุ้มกันร่างกายยังทำงานไม่เต็มที่  การอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากจะทำให้ติดเชื้อได้ง่าย จึงกำหนดให้มีมาตรการลดจำนวนเด็กในห้องเรียน จากเดิมอาจมีนักเรียนห้องละ 40 คน ให้เหลือห้องละ 20 – 25 คน พร้อมกับจัดให้มีระยะห่างในพื้นที่ส่วนกลางอย่าง โรงอาหาร สนามเด็กเล่น ห้องน้ำ ด้วย รวมถึงการพิจารณาเปิดเทอมล่วงหน้าสำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อม

โรงเรียนในสังกัดกทม. จะแบ่งโรงเรียนออกเป็น 3 กลุ่มตามจำนวนนักเรียน เพื่อดำเนินการตามแผนการเรียนที่แตกต่างกัน ดังนี้

  1. โรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนไม่เกิน 400 คน อนุญาตให้จัดการเรียนการสอนตามปกติ นักเรียนมาโรงเรียนทุกวัน แต่ต้องทำตามมาตรการ social distancing ตลอดเวลาที่อยู่โรงเรียน ทั้งเวลาเรียน พัก และรับประทานอาหาร
  2. โรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนระหว่าง 401 – 800 คน ให้เตรียมการสอนไว้ 2 รูปแบบ คือ

*สลับวันมาโรงเรียน  กรณีที่โรงเรียนมีตั้งแต่ชั้นอนุบาล – มัธยมปลายให้สลับกันมาโรงเรียน เช่น  ชั้นอนุบาล ประถมต้น มัธยมต้นมาโรงเรียนในวันอังคาร และพฤหัสบดี  ส่วนชั้นประถมปลาย และมัธยมปลายมาเรียนในวันจันทร์ พุธ และศุกร์

*เรียนผ่านออนไลน์และออนแอร์ ส่วนช่วงเวลาที่เด็กไม่ได้มาโรงเรียนให้จัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ หรือทีวี DLTV โดยที่คุณครูคอยดูแลวิธีการเรียนรู้ จัดทำแบบฝึกหัด การบ้าน หรือใบงานให้ตามความเหมาะสม

  1. โรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียน 801 – 1,500 คน ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่สอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – มัธยมปลาย ซึ่งมีจำนวนห้องมากพอสำหรับรองรับการแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเล็ก กทม.จึงกำหนดให้ เด็กชั้นอนุบาลและประถมต้นไปโรงเรียนตามปกติ ส่วนเด็กประถมปลายและมัธยมทั้งหมด สลับวันเรียน

อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงานศึกษาของกทม.อนุญาตให้แต่ละโรงเรียนพิจาณาแผนการสอนตามความเหมาะสม โดยจะเข้าไปตรวจความพร้อมของแต่ละโรงเรียนช่วงวันที่ 1 – 20 มิถุนายนอีกครั้ง

 

 MUST READ :  ให้ลูกเรียนออนไลน์ อย่างไร? ถ้าแม่ต้องไปทำงาน?

MUST READ : Twinkl สื่อการสอนจากประเทศอังกฤษ แจกโค้ดโหลดฟรี!

รร.เสี่ยงน้อยให้เปิดก่อน เปิดเทอมอนุบาล ยังไม่ใช่กลุ่มแรก

ที่ประชุมศบค.ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะให้โรงเรียนบางส่วนได้เปิดเรียนก่อน โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งมีโอกาสเกิดโรคไม่มาก โรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียนต่อห้องน้อย ได้ข้อสรุปว่าให้ยึดวัน เปิดเทอมอนุบาล ประถม และมัธยมเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม เช่นเดิมไปก่อน หากพิจารณาแล้วพบว่ามีความพร้อมเพียงพอก็อาจให้เปิดเร็วขึ้นได้ ภายใต้หลักการ 3 ประการ คือ

  1. ขนาดโรงเรียนว่ามีนักเรียนมากน้อยแค่ไหน จะจัดการเรียนให้สามารถรักษาระยะห่างทางสังคมได้อย่างไร
  2. สถานที่ตั้งของโรงเรียน พิจารณาว่าอยู่ในพื้นที่ชุมชน หรือพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร ที่มีโอกาสแพร่กระจายของเชื้อได้น้อยกว่า
  3. หากโรงเรียนอยู่ในเมืองที่เด็กต้องเดินทางจากต่างอำเภอเข้ามา จะต้องจัดเวลาเข้าเรียนให้สลับเหลื่อมกัน 3 วันต่อสัปดาห์ เพื่อไม่ให้เกิดการแออัดทั้งระหว่างการเดินทางและในโรงเรียน
  4. หากโรงเรียนเปิดเทอมก่อนกำหนด ให้เน้นเฉพาะกลุ่มเด็กโต ชั้นประถมขึ้นไป เพราะหากเด็กเล็กมาโรงเรียนจะอยู่ใกล้ชิดกัน นอนกลางวัน และเล่นกันอาจเพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อได้

สำหรับโรงเรียนนานาชาติที่ต้องการเปิดเทอมเร็วขึ้นเพื่อให้ทันกับการเรียนในมาตรฐานของต่างประเทศ ที่ประชุมศบค.ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน และได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาไปพิจารณารายละเอียดและหาข้อสรุปมานำเสนออีกครั้ง

เปิดเทอมอนุบาล

ทำไมเด็กอนุบาล-ประถมต้องกลับไปเรียนก่อน

คุณพ่อคุณแม่หลายท่านอาจรู้สึกเป็นกังวลและสงสัยในความจำเป็นต่อการกลับไปโรงเรียนของเด็กอนุบาล และประถม เพราะดูจะเป็นกลุ่มเสี่ยงจะเป็นอันตรายจากเชื้อได้ง่าย ในอีกมุมหนึ่งของโลก รัฐบาทอังกฤษให้ เปิดเทอมอนุบาล ประถม 1- 6 ก่อนชั้นอื่นๆ เพราะมองว่า การศึกษามีความสำคัญมากต่อเด็กกลุ่มนี้ เด็กๆอายุยังน้อยมีแนวโน้มว่าจะป่วยน้อยกว่าหากติดเชื้อ ขณะที่เด็กโตชั้นมัธยมมีแนวโน้มจะพบปะกับเพื่อนฝูง ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ มากกว่า จะยิ่งแพร่เชื้อได้มาก  และที่สำคัญคือ เด็กโตสามารถเรียนหนังสือจากที่บ้านได้ดีกว่า

อย่างไรก็ตาม นักเรียนชั้นม.-4- 6 ในอังกฤษจะได้กลับไปโรงเรียนในวันที่ 15 มิถุนายน โดยแบ่งนักเรียนราว 1 ใน 4 ของนักเรียนทั้งหมดที่จะได้ไปโรงเรียนในแต่ะละครั้ง แต่รัฐบาลก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะให้เด็กประถมกลับไปเรียนได้เมื่อไร


แหล่งข้อมูล  www.bbc.com    www.posttoday.com  mgronline.com  www.dailynews.co.th

 

7 ประเทศดูแลเด็กๆ อย่างไรเมื่อ โรงเรียนเปิดเทอม 2563

หมอเผย 4 เหตุผลสำคัญ ทำไมต้อง เลื่อนเปิดเทอม เป็น 1 ก.ค.63

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up