รวมรายชื่อโรงเรียนในกรุงเทพฯ เปิดรับเด็กพิเศษ

Alternative Textaccount_circle
event

ผู้ปกครองที่กำลังหาโรงเรียนสำหรับลูกที่เป็นเด็กพิเศษ (หรือออทิสติก)  มาดูกันว่าโรงเรียนใดบ้างที่รับเด็กพิเศษ

• เขตดุสิต

1. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) โทร. 02-243-8565

2. โรงเรียนราชวินิต (เปิดสอนระดับประถมศึกษา-มัธยมต้น) โทร. 02-281-2156

3. โรงเรียนอนุบาลสาธิตละอออุทิศ (เปิดสอนระดับอนุบาล-ประถมต้น) โทร. 02-241-4656, 02-244-5590

 

• เขตยานนาวา

1. โรงเรียนประถมนนทรี (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) โทร. 02-249-1446

2. โรงเรียนวัดด่าน (เปิดสอนระดับประถมศึกษา-มัธยมต้น) โทร. 02-284-3047

 

• เขตราชเทวี

1. โรงเรียนพญาไท (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) โทร. 02-354-5251

 

เขตพระนคร

1. โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ (เปิดสอนประถมศึกษา-มัธยมต้น) โทร. 02-221-1856, 02-224-3308

2. โรงเรียนวัดชนะสงคราม (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) โทร. 02-221-3879

 

• เขตบางซื่อ

1. โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) โทร. 02-585-0518

 

• เขตป้อมปราบฯ

1. โรงเรียนวัดโสมนัส (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) โทร. 02-281-0792

2. โรงเรียนวัดพลับพลาชัย (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) โทร. 02-224-7635, 02-224-2637

 

• เขตสัมพันธวงศ์

1. โรงเรียนมหาวีรานุวัตร (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) โทร. 02-221-8936

2. โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) โทร. 02-221-3879

 

• เขตสาทร

1. โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) โทร. 02-286-1748

 

• เขตพญาไท

1. โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) โทร. 02-279-0415

 

• เขตคลองเตย

1. โรงเรียนสายน้ำทิพย์ (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) โทร. 02-258-2232

 

• เขตพระโขนง

1. โรงเรียนดาราคาม (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) โทร. 02-391-2422

2. โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) โทร. 02-391-2625

 

• เขตวังทองหลาง

1.โรงเรียนวัดอุทัยธาราม (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) โทร. 02-252-7011

2. โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) โทร. 02-539-8197

 

• เขตจตุจักร

1. โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) (เปิดสอนระดับประถมศึกษา-มัธยมต้น) โทร. 02-579-1941

 

• เขตสวนหลวง

1. โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) โทร. 02-311-1483

 

• เขตประเวศ

1. โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานันท์อนุสรณ์) (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) โทร. 02-393-0308, 02-361-3942, 02-747-3454

 

• เขตห้วยขวาง

1. โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ (เปิดสอนระดับประถมศึกษา-มัธยมต้น) โทร. 02-511-4049

 

• เขตบางเขน

1. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 (เปิดสอนระดับประถมศึกษา-มัธยมต้น) โทร. 02-533-8660, 02-994-0936

 

• เขตบางกอกน้อย

1. โรงเรียนโฆสิตสโมสร (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) โทร. 02-411-3401

2. โรงเรียนวัดอมรินทราราม (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) โทร. 02-411-3017, 02-414-0927

 

• เขตบางกอกใหญ่

1.โรงเรียนวัดเจ้ามูล (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) โทร. 02-411-2112

2. โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) โทร. 02-465-1005

3. โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) โทร. 02-465-0397

 

• เขตภาษีเจริญ

1. โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) โทร. 02-413-0607

2. โรงเรียนวัดนาคปรก (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) โทร. 02-467-0568

 

• เขตตลิ่งชัน

1. โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) โทร. 02-424-7045

 

• เขตจอมทอง

1. โรงเรียนวัดหนัง (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) โทร. 02-468-2662

2. โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) โทร. 02-468-2653, 02-476-7395

 

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์

ภาพ: shutterstock

keyboard_arrow_up