Daisy Ray โรงเรียนมอนเตสซอรี่ 3 ภาษา คอมมูนิตี้การเรียนรู้อย่างมีความสุขสำหรับทั้งครอบครัว

event

School Visit วันนี้ ทีมแม่ ABK ได้มาเยี่ยมชม Daisy Ray -The Montessori School ของ คุณป่าน – พิชญา มัยลาภ สถานที่ที่เด็ก ๆ เป็นเจ้าของทุกลมหายใจและการเคลื่อนไหว สถานที่ที่เด็ก ๆ เป็นเจ้าของการเรียนรู้อย่างแท้จริง สถานที่ที่ฟูมฟักให้เด็ก ๆ ให้เติบโตอย่างมีความสุข มีวินัย ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้แม้จะอยู่ในช่วงปฐมวัย สถานที่ที่ให้ความสำคัญกับพัฒนาการทุกด้านให้เป็นไปตามเอกลักษณ์ของเด็กๆแต่ละคน เน้นสอน 3 ภาษาทั้งอังกฤษ ไทย และจีน รวมถึงการสื่อสารและการสร้างวินัยในเชิงบวกด้วย

พื้นที่แห่งการเรียนรู้

อุปกรณ์การเรียนรู้สไตล์มอนเตสซอรี่

Club Sunshine

Club Sunshine หรือ Little Heart Club “ ห้องเรียนของพ่อแม่ ” เป็นคลับที่คุณป่านทำขึ้นมาเพื่อ คุณพ่อ – คุณแม่ โดยเฉพาะ โดยเปิดอบรมให้ความรู้ และแชร์ประสบการณ์ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกาย – สุขภาพใจ – สุขสภาวะของเด็ก ผู้ใหญ่ ครอบครัว หรือแม้กระทั่งเรื่องความเป็นไปของโลกใบนี้ที่มีผลกับครอบครัว วิธีปรับและรับมือ เพื่อระบบนิเวศน์ที่ดีรอบตัวเด็ก ๆ โดยมี Guest Speaker จากหลายสาขาวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ อาจารย์ ผู้ปกครอง ผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อที่จะเสวนา เป้าหมายก็เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมรอบลูกให้ดี เพื่อให้ลูก ๆ ได้เติบโตไปอย่างมีความสุข เมื่อการอบรมพ่อแม่ใน Club Sunshine มีผลตอบรับที่ดี ก็ทำให้ Club Sunshine เติบโตและขยับขยายเพิ่มในส่วนของ Playgroup สำหรับเด็ก ๆ ขึ้นมา จนสถานที่นี้กลายเป็นสถานที่ Hangout สำหรับครอบครัว ทุกบริเวณได้รับการออกแบบจัดวางให้เด็ก ๆ ได้ลุย ได้เล่นอย่างเต็มที่ ไม่มีอันตราย เมื่อถึงวัยที่ลูกสาวของคุณป่านต้องเข้าโรงเรียน คุณป่านจึงอยากสร้างโรงเรียนที่ดีที่สุด เพื่อมอบให้ลูกสาวและเด็ก ๆ คนอื่น นั่นคือจุดเริ่มต้นของ Daisy Ray -The Montessori School

โดยนำเอาการเรียนการสอนในรูปแบบ Montessori ( มอนเตสซอรี่ ) มาเป็นแกนหลักในการสอน ซึ่งเป็นแนวคิดที่เน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลาง คุณครูเป็นเพียงผู้ชี้แนะ ไม่ชี้นำ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้มีอิสระทางการเรียนรู้ และสามารถเลือกทำตามสิ่งที่สนใจได้ ภายใต้การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม อาศัยความอยากรู้อยากเห็น อยากทดลองทำทุกอย่างของเด็กๆนำไปสู่การเรียนรู้ด้วยตัวเอง ปัจจุบันโรงเรียนเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กอายุ1.5 ถึงชั้นอนุบาลอายุ 6 ปี

Playgroup ภายใน Learning Garden ของ Daisy Ray ที่บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาใช้บริการได้ (ติดต่อสอบถามก่อนเข้ามาใช้บริการนะคะ)

 

Learn : Individual Curriculum

หลักสูตร Customised เฉพาะบุคคล

ในช่วงแรกเด็ก ๆ จะได้เลือกเล่นและทำงานอย่างอิสระทั้ง outdoor และในห้องเรียน ช่วงเวลานี้เองที่คุณครูจะคอยสังเกต เรียนรู้ธรรมชาติและบันทึกความชอบของเด็ก ๆ แต่ละคนเพื่อรังสรรค์ “หลักสูตรเฉพาะบุคคล” ให้เด็ก ๆ การจัดหลักสูตร Individual Curriculum อาศัยความรู้ด้านการศึกษา พัฒนาการเด็ก จิตวิทยา อีกทั้งความใส่ใจในรายละเอียดเพื่อให้หลักสูตรเหมาะกับเด็กๆแต่ละคน ดังนั้นจำนวนครูต่อเด็กๆ ที่ Daisy Ray สามารถรองรับได้คือ 1:3 หรือ 1:4 เท่านั้นเพื่อการดูแลที่ทั่วถึงจริงๆ

และคุณครู (Facilitators) ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

เด็ก ๆ หัดช่วยเหลือตนเอง ทั้งตักอาหารและตากผ้า

Freeplay 2 ชั่วโมงอย่างจุใจ

 

LIFE : พื้นที่ของ “คนตัวเล็ก” ในโลกใบใหญ่

ห้องเรียน Daisy Ray เปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ อย่างที่พวกเขาเองได้ก้าวย่างเข้ามาสู่โลกใบนี้ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งด้วยความสามารถ ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองที่มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าการเรียนรู้เพื่อชีวิต

เด็กทุกคนมีคุณค่าในตัวเอง สามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตัวเองได้ และได้รับการส่งเสริมการพัฒนาความเป็นระบบระเบียบ การประสานสัมพันธ์ระหว่างตนเองและชีวิตอื่น มีความตั้งใจจดจ่อ มีสมาธิ มีอิสระในการเรียนรู้อย่างมีขอบเขต และได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล ประกอบกับใส่ใจในสังคมที่ตนเรียนรู้ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนให้เป็นผู้รักการแสวงหาความรู้

เครื่องใช้ไม้สอยทุกอย่างจัดวางให้เด็ก ๆ “จัดการ” อะไร ๆ ได้อย่างง่ายดาย

 

พื้นที่ยอมรับตัวตนในทุกสภาวะและการสะท้อนอารมณ์

เด็กก็คือผู้ใหญ่ตัวเล็กที่มีอารมณ์และความรู้สึกเหมือนผู้ใหญ่ แต่ตรงไปตรงมามากกว่าและไม่ซับซ้อน ที่ Daisy Ray ไม่ว่าเด็ก ๆ จะอยู่ในสภาวะอารมณ์แบบไหน Good Day หรือ Bad Day เกิดขึ้นได้ทุกวัน คุณครูทุกคนจะให้เวลา ใช้เวลา รอได้ จนกว่าเด็ก ๆ จะพร้อม เด็ก ๆ จะรู้สึกมีที่พึ่ง ไม่โดดเดี่ยว และค่อยๆมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ตามวัย เสียงของเด็กๆสำคัญที่สุด เพราะวัยนี้เป็นวัยที่เลือกอะไรไม่ได้มาก การที่เด็กๆสามารถแสดงความคิดเห็น ชอบหรือไม่ เพราะอะไร ทำให้เกิด “การมีตัวตน” “ได้รับการยอมรับ” หรือ Sense of Belonging มอบประสบการณ์ที่ดีในช่วงปฐมวัย คือรากฐานที่แข็งแกร่งในการเผชิญชีวิต ได้แก่

Life Skills ทักษะชีวิต : ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ต้องเผชิญในชีวิตประจำวัน เพื่อให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างปลอดภัย ซึ่งทักษะชีวิต “สอนไม่ได้” แต่เกิดขึ้นได้จาก “การฝึกฝน”

Language Skills : จากการใช้ภาษาในการสื่อสารกับเพื่อน คุณครู เป็นการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ

Academic : ความรู้ทางวิชาการที่เกิดขึ้นจากการลงมือทำ

 

สื่อการเรียนการสอนที่ดูเหมือนของเล่นคือการเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะและมีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเพื่อ Challenge เด็กๆ ซึ่งไม่สามารถแก้ไขหรือเล่นเสร็จได้ในครั้งเดียว ทำให้เด็กๆนั้นเกิดสมาธิ มีความอดทนพยายาม ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ก็เสริม Life Skills ไปด้วยในคราวเดียวกัน

 

 

 

Environment : Montessori Learning Area

คุณครู : ทั้งคุณครูไทยหรือคุณครูชาวต่างชาติจะเป็นคุณครูด้านการศึกษาแนวมอนเตสซอรี่โดยเฉพาะหรือเป็นนักพัฒนาการเด็ก เพราะการจัดหลักสูตรรายบุคคลให้เด็กๆนั้นต้องอาศัยการสังเกต จดบันทึก พฤติกรรม สิ่งที่เด็กๆหยิบจับ กิจกรรมที่เด็กๆเลือกอย่างละเอียดเพื่อนำมาพัฒนาเด็กๆให้เป็นไปตามศักยภาพของตัวเอง ซึ่งต้องอาศัยความอดทนและใช้เวลา

สถานที่ : หากจัดวางอย่างเหมาะสมทุกพื้นที่คือการเรียนรู้ของเด็กค่ะ ภายนอก – พื้นที่สีเขียว ลำธารน้อยๆ และฟาร์ม เด็กสามารถลุยได้อย่างเต็มที่ ถ้าเลอะ ถ้าเปียก เครื่องใช้ไม้สอยในการจัดการเรื่องความสะอาดเพรียบพร้อมเช่นกันค่ะ ทำเองได้เลย ภายใน – เฟอร์นิเจอร์ขนาดสมวัย อุปกรณ์ต่างๆสำหรับงานบ้านและงานครัวขนาดเหมาะมือและปลอดภัย เด็กๆจัดการทุกอย่างได้โดยไม่ต้องขอใครทั้งนั้นแล้วเด็กๆก็จะอยากกลับบ้านไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านด้วยเช่นกัน อย่าลืมเตรียมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้ผู้ช่วยตัวจิ๋วด้วยนะคะ

มอนเตสซอรี่คือการเรียนรู้อย่างเรียบง่ายแต่ได้ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่

 

คุณแม่ป่าน พิชญา มัยลาภ ผู้ก่อตั้ง Daisy Ray ด้วยหัวใจและสองมือ

 

Mommy’s Love This ถูกใจแม่ !!

หลักสูตรรายบุคคลเหมาะกับลูกของเรา การดูแลทั่วถึง ใกล้ชิด วางใจหายห่วง

เด็กมอนเตสซอรี่จะมีความอดทน มีสมาธิ สุขภาพจิตแจ่มใส

Language Skills ดีจนคุณแม่ทึ่ง

สามารถเรียนต่อชั้นประถมได้ทุกหลักสูตร (ไม่จำเป็นต้องเป็นโรงเรียนทางเลือกอย่างเดียว) เพราะการศึกษาแนวมอนเตสซอรี่ปูทางให้เด็กๆทุกด้าน..พร้อมเรียนรู้ทุกรูปแบบ

การเรียนรู้แบบ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน และ ภาษาไทย เป็นการเรียนภาษาผ่านกิจกรรมต่างๆที่เด็กๆจะได้ทำในแต่ละวัน ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ท่ามกลางธรรมชาติ

การเล่นที่นี่จะเล่นอย่างมีระบบ ช่วยบูรณาการความรู้หลายศาสตร์อย่างลึกซึ้งเข้าด้วยกันจึงเป็นการเล่นอย่างมีความหมาย

2-Hour Outdoor Freeplay เล่นกลางแจ้งกันอย่างจุใจ เลี้ยงสัตว์ เล่นทราย ลุยน้ำ ดูแลต้นไม้ ทุกตารางนิ้วของ Daisy Ray ไม่มีข้อแม้สำหรับเด็กๆ คุณพ่อคุณแม่วางใจได้ค่ะ เพราะทางโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมให้เด็กๆอย่างเหมาะสมแล้ว

 

 

อัตราค่าเล่าเรียนต่อปี

ประมาณ 500,000 บาท

(รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อโรงเรียนโดยตรง)

 

Daisy Ray-The Montessori School

99/3 ซอยรามอินทรา 14 แยก 11 (ซอยมัยลาภ)

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ : 094-6595646

Line : @daisyray

E-mail : [email protected]

Website : www.daisyray.co

 

Editor : แม่พลอยผิง

ภาพ : ฤทธิรงค์ จันทองสุข , ภูเบศ บุญเขียว

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up