กางเกงผ้าอ้อม

กางเกงผ้าอ้อม ข้อดี VS ข้อเสีย วิธีใช้และวิธีซัก อ่านได้ที่นี่

Alternative Textaccount_circle
event
กางเกงผ้าอ้อม
กางเกงผ้าอ้อม

การใช้ผ้าอ้อมผ้าและผ้าอ้อมสำเร็จรูป มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไป ทำให้ในบางครั้งแม่ ๆ ก็ตัดสินใจไม่ถูกว่าควรเลือกใช้ผ้าอ้อมแบบไหนดี กางเกงผ้าอ้อม จึงถูกผลิตขึ้นมาเพื่อเอาใจแม่ ๆ สายกลาง ที่ต้องการข้อดีของการระบายอากาศในผ้าอ้อมผ้า และไม่เลอะเทอะในผ้าอ้อมสำเร็จรูปมารวมไว้ด้วยกัน

กางเกงผ้าอ้อม ข้อดี VS ข้อเสีย วิธีใช้และวิธีซัก อ่านได้ที่นี่

กางเกงผ้าอ้อมเด็ก คืออะไร?

กางเกงผ้าอ้อม มีลักษณะคล้ายกางเกง มีการตัดเย็บมาเป็นรูปทรงของผ้าอ้อมสำเร็จรูป ทำให้ง่ายต่อการสวมใส่ มีแผ่นรองซับปัสสาวะ เพื่อให้ซึมซับได้ดีกว่าผ้าอ้อมผ้าทั่วไป ในบางยี่ห้อสามารถปรับขนาดของกางเกงให้เหมาะกับช่วงวัยของทารกได้ วัสดุที่นำมาทำกางเกงผ้าอ้อม ทำจากผ้าซึ่งสามารถนำมาซักทำความสะอาด เพื่อกลับมาใช้ซ้ำอีกได้ ด้านนอกกางเกงจะสามารถกันน้ำได้เล็กน้อย

กางเกงผ้าอ้อมซักได้ มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร?

ทีมงาน Amarin Baby & Kids จึงรวบรวมข้อดีข้อเสียของ กางเกงผ้าอ้อม เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับผ้าอ้อมผ้า และผ้าอ้อมสำเร็จรูป เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้แม่ ๆ ดังนี้ค่ะ

เปรียบเทียบข้อดี VS ข้อเสีย ของผ้าอ้อมแต่ละชนิด

  • เมื่อเทียบราคา ปริมาณ และระยะเวลาในการใช้ กางเกงผ้าอ้อมจะประหยัดเงินกว่าผ้าอ้อมสำเร็จรูป แต่จะมีราคาแพงกว่าผ้าอ้อมผ้า
  • การซึมซับ กางเกงผ้าอ้อมจะสามารถซึมซับได้ดีกว่าผ้าอ้อมผ้า เพราะมีแผ่นรองซับที่แยกต่างหากจากกางเกง ซึ่งคุณแม่สามารถใส่แผ่นรองซับได้มากถึง 3 แผ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซึมซับ ในกรณีที่ทารกปัสสาวะ ทารกจะรู้สึกเปียกเหมือนใส่ผ้าอ้อมผ้า แต่จะไม่เฉอะแฉะเท่าผ้าอ้อมผ้า แต่เมื่อเทียบความสามารถในการซึมซับกับผ้าอ้อมสำเร็จรูปนั้น แน่นอนว่าผ้าอ้อมสำเร็จรูปจะสามารถซึมซับได้ดีกว่า สามารถรองรับปริมาณปัสสาวะได้หลายครั้งในขณะที่รู้สึกแห้งได้มากกว่า
  • ความสามารถในการกันน้ำ สำหรับกางเกงผ้าอ้อมซึ่งด้านนอกกางเกงจะทำจากวัสดุที่สามารถกันน้ำได้ในระดับหนึ่ง โดยน้ำที่ซึมออกมานั้นจะมีปริมาณไม่มาก เพื่อให้แม่ ๆ รับรู้ได้ว่าด้านในผ้าอ้อมเปียกชื้นแล้ว ควรเปลี่ยนผ้าอ้อมผืนใหม่ ในขณะที่ผ้าอ้อมผ้าไม่สามารถกันน้ำได้เลย เมื่อทารกปัสสาวะจะทำให้เปื้อนออกมาบริเวณที่ทารกนอน แต่เมื่อเทียบกับผ้าอ้อมสำเร็จรูปที่สามารถกันน้ำได้ 100%  จนกว่าปริมาณปัสสาวะจะมีปริมาณเกินกว่าที่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปยี่ห้อนั้นรองรับได้ ก็จะไม่มีการรั่วซึมออกมาได้เลย
  • ความสามารถในการระบายอากาศ แน่นอนว่าการใส่ผ้าอ้อมผ้าจะสามารถระบายอากาศได้ดีที่สุด เพราะเมื่อเปียกชื้น แม่ ๆ จะสามารถรับรู้และเปลี่ยนผ้าอ้อมผืนใหม่ได้ทันที สำหรับกางเกงผ้าอ้อมนั้น ที่วัสดุด้านนอกสามารถกันน้ำได้ ทำให้มีความสามารถในการระบายอากาศลดลงด้วยเช่นกัน แต่ด้วยรูปทรงของกางเกงผ้าอ้อมที่ใส่แล้วไม่แนบตัวเท่าที่ควร ทำให้พอจะมีรูระบายอากาศตามขอบขาและขอบเอวได้บ้าง สำหรับผ้าอ้อมสำเร็จรูปนั้น ความสามารถในการระบายอากาศค่อนข้างมีน้อย เนื่องจากวัสดุที่ผลิตออกมาเพื่อกันไม่ให้ปัสสาวะซึมหรือเล็ดลอดออกมาด้านนอกได้เลย ดังนั้น เด็กที่ใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเป็นประจำ หากไม่เปลี่ยนผ้าอ้อมผืนใหม่ภายในเวลาที่กำหนด หรือทารกอุจาระแต่คุณแม่ไม่ทราบ ก็จะเพิ่มโอกาสเกิดการระคายเคืองต่อผิวหรือเป็นผื่นผ้าอ้อมได้ง่าย
กางเกงผ้าอ้อมเด็ก
กางเกงผ้าอ้อมเด็ก
  • เสียเวลาในการซักตาก ในข้อนี้จะเปรียบเทียบผ้าอ้อมผ้ากับกางเกงผ้าอ้อมเท่านั้น เนื่องจากผ้าอ้อมสำเร็จรูปเป็นการใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง สำหรับกางเกงผ้าอ้อม จะซักยากและแห้งยากกว่าผ้าอ้อมผ้า เนื่องจากรูปทรงที่มีส่วนเว้าส่วนโค้ง ทำให้ทำความสะอาดได้ยาก นอกจากนี้ยังผลิตมาจากผ้าที่หนากว่าผ้าอ้อมผ้าเพื่อรองรับการซึมซับ จึงทำให้แห้งยากกว่าผ้าอ้อมผ้า
  • ปรับขนาดได้ สำหรับข้อนี้ กางเกงผ้าอ้อมได้ดีที่สุด ในหลาย ๆ ยี่ห้อจะทำเป็นกระดุมหลาย ๆ เม็ด เพื่อให้ปรับขนาดได้ ทำให้สามารถใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยเลิกผ้าอ้อมได้ สำหรับผ้าอ้อมผ้าก็สามารถปรับขนาดได้เช่นกัน แต่ส่วนมากเมื่อทารกโตขึ้น ก็ไม่สามารถใส่ผ้าอ้อมผ้าได้แล้ว เพราะขนาดของผ้าอ้อมไม่ใหญ่พอ สำหรับผ้าอ้อมสำเร็จรูป แม่ ๆ ต้องซื้อในขนาดที่เหมาะสมกับตัวลูกในแต่ละช่วงวัย
  • สวมใส่ง่าย ผ้าอ้อมผ้าสวมใส่ยากที่สุด เพราะจะต้องพับให้ได้รูปทรงให้เหมาะกับการสวมใส่ สำหรับกางเกงผ้าอ้อมและผ้าอ้อมสำเร็จรูป สวมใส่ได้ง่ายพอกัน เพียงสอดผ้าอ้อมไว้ใต้ก้นทารกและพับขึ้นามาปิดและติดกระดุมหรือเทป ก็ใช้ได้แล้ว
  • ใช้เพื่อฝึกเลิกผ้าอ้อมได้ดี สำหรับผ้าอ้อมผ้า และกางเกงผ้าอ้อม ที่เมื่อเด็กปัสสาวะ จะรู้สึกเปียกชื้น เมื่อนำมาฝึกเลิกผ้าอ้อม ทำให้ลูกรับรู้ว่าเมื่อปัสสาวะลงผ้าอ้อม จะเลอะเทอะหรือเปียกชื้น ก็จะยอมไปปัสสาวะที่ชักโครกแทน ในขณะที่ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ยากต่อการใช้เพื่อเลิกผ้าอ้อม เพราะเมื่อเด็กปัสสาวะออกมาแล้วจะไม่รู้สึกเปียกชื้นเลย

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ วิธีใช้และวิธีซัก กางเกงผ้าอ้อม

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up