คลอดก่อนกำหนดเมื่อไร ลูกจึงจะปลอดภัย

เด็กที่คลอดครบกำหนดคือคลอดหลัง 37 สัปดาห์ขึ้นไปค่ะ โดยการคลอดก่อนกำหนดที่จะปลอดภัย คือการคลอดที่เกิดขึ้นให้ใกล้ 37 สัปดาห์มากที่สุด เช่น หากคุณแม่คลอดลูกน้อยเมื่ออายุครรภ์ 36 สัปดาห์ก็จะปลอดภัยกว่าการคลอดที่อายุครรภ์ 35 สัปดาห์ค่ะ แต่ถ้าคลอดที่อายุครรภ์น้อยกว่า 34 สัปดาห์ ลูกน้อยก็จะมีโอกาสต้องใช้เครื่องช่วยหายใจร่วมด้วย เพราะระบบหายใจและระบบอื่นๆ ยังทำงานไม่ได้เต็มที่

 

แต่อย่างไรก็ดี แนะนำว่าอย่าให้เกิดการคลอดก่อนกำหนดได้เป็นดีที่สุดเลยค่ะ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นจริงๆ เท่านั้น

 

บทความโดย: กองบรรณาธิการนิตยสารเรียลพาเรนติ้ง

ภาพ: shutterstock

เด็กที่คลอดครบกำหนดคือคลอดหลัง 37 สัปดาห์ขึ้นไปค่ะ โดยการคลอดก่อนกำหนดที่จะปลอดภัย คือการคลอดที่เกิดขึ้นให้ใกล้ 37 สัปดาห์มากที่สุด เช่น หากคุณแม่คลอดลูกน้อยเมื่ออายุครรภ์ 36 สัปดาห์ก็จะปลอดภัยกว่าการคลอดที่อายุครรภ์ 35 สัปดาห์ค่ะ แต่ถ้าคลอดที่อายุครรภ์น้อยกว่า 34 สัปดาห์ ลูกน้อยก็จะมีโอกาสต้องใช้เครื่องช่วยหายใจร่วมด้วย เพราะระบบหายใจและระบบอื่นๆ ยังทำงานไม่ได้เต็มที่

 

แต่อย่างไรก็ดี แนะนำว่าอย่าให้เกิดการคลอดก่อนกำหนดได้เป็นดีที่สุดเลยค่ะ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นจริงๆ เท่านั้น

 

บทความโดย: กองบรรณาธิการนิตยสารเรียลพาเรนติ้ง

ภาพ: shutterstock

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up