โรคความดันโลหิตสูงกับการตั้งครรภ์

โรคความดันโลหิตสูงกับการตั้งครรภ์ ภัยเงียบของแม่ท้อง

โรคความดันโลหิตสูงกับการตั้งครรภ์
โรคความดันโลหิตสูงกับการตั้งครรภ์
ปัจจัยเสี่ยงความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์
ความเสี่ยงของแม่ท้องที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง

คุณแม่ท้องที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงมีความเสี่ยงอะไรบ้าง?

1. ความดันโลหิตสูงขึ้นจนควบคุมไม่ได้

ส่งผลให้เกิดเส้นโลหิตในสมองของมารดาแตก หัวใจล้มเหลว ไตวาย ตับวาย ฯลฯ

2. เกิดภาวะครรภ์เป็นพิษเข้าแทรก

หากเป็นมาก เป็นอันตรายทั้งมารดาและทารก

3. ทารกคลอดก่อนกำหนด

ทำให้สมองขาดออกซิเจน มีปัญหาทางระบบสมอง ระบบหายใจ หรือเสียชีวิต

4. มีภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด

อาจทำให้ทารกเสียชีวิตในครรภ์

5. ทารกอาจเสียชีวิตในครรภ์

เนื่องจากความดันโลหิตสูง ทำให้เลือดไปเลี้ยงทารกไม่ดี ทารกในครรภ์อาจไม่เจริญเติบโต ขาดอาหาร จนทำให้ทารกเสียชีวิตในครรภ์ตั้งแต่ไตรมาสสอง

คุณแม่ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงจะเกิดอันตรายทุกคนหรือไม่

พบว่าไม่ได้เกิดอันตรายเท่ากันทุกคน คุณแม่ที่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ดีตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ และขณะตั้งครรภ์ให้คงที่ ไม่เกิน 150/95 มม.ปรอท ความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ การคลอด และหลังคลอด ไม่ต่างจากคนตั้งครรภ์ทั่วไปค่ะ

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

ติดตาม แบบไหนไม่ควรตั้งครรภ์..เพราะเสี่ยงสูงมาก! ต่อหน้า 3

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up