ความดันต่ำขณะตั้งครรภ์ ภาวะที่แม่ท้องต้องระวัง

Alternative Textaccount_circle
event

ความดันต่ำขณะตั้งครรภ์ เป็นภาวะที่แม่ท้องหลายคนต้องเผชิญ ภาวะนี้หากไม่เฝ้าระวังอาการผิดปกติต่าง ๆ อาจเกิดอันตรายที่รุนแรงต่อแม่ท้องและลูกในท้องได้

ความดันต่ำขณะตั้งครรภ์ ภาวะที่แม่ท้องต้องระวัง

ภาวะความดันโลหิตต่ำคืออะไร?

ในขณะตั้งครรภ์ ร่างกายของแม่ท้องจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก ภาวะความดันโลหิตต่ำ ก็เป็นอีกหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงของร่างกายในขณะตั้งครรภ์ โดยทั่วไปแล้วภาวะนี้มักไม่รุนแรง แต่หากไม่มีการรับมือที่ถูกวิธีและการเฝ้าระวัง ก็อาจทำให้เกิดอันตรายได้ นี่จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่แม่ท้องจะต้องตรวจวัดความดันทุกครั้งที่ไปตรวจครรภ์ โดยค่าที่แพทย์จะวินิจฉัยว่ามีภาวะนี้ จะต้องมีความดันโลหิตตัวบนต่ำกว่า 90 มิลลิเมตรปรอท และความดันโลหิตตัวล่างต่ำกว่า 60 มิลลิเมตรปรอท

ความดันต่ำขณะตั้งครรภ์ เกิดขึ้นได้อย่างไร?

ภาวะความดันต่ำโดยทั่วไปแล้ว เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การสูญเสียเลือด ภาวะขาดน้ำ ภาวะโลหิตจาง โรคเกี่ยวกับหัวใจ การติดเชื้อ รวมถึงการตั้งครรภ์ด้วย เพราะการตั้งครรภ์ส่งผลโดยตรงต่อระดับความดันโลหิตของผู้หญิงจากสาเหตุ ต่อไปนี้

 • การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนขณะตั้งครรภ์ ในขณะตั้งครรภ์ ร่างกายจะสร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนมากขึ้น ซึ่งฮอร์โมนดังกล่าวจะทำให้ผนังหลอดเลือดคลายตัวลง
 • การสูญเสียเลือดจากการตั้งครรภ์นอกมดลูก
 • ภาวะขาดน้ำขณะตั้งครรภ์
 • ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ มักเกิดกับผู้หญิงที่เป็นเบาหวาน
 • การยืนนาน ๆ และลุกจากท่านั่งหรือท่านอนเร็วเกินไป

นอกจากนี้ ระดับความดันโลหิตของคุณแม่ยังบ่งบอกถึงสุขภาพของตัวเองและลูกในท้อง โดยระดับความดันโลหิตที่สูงเกินไปอาจเป็นสัญญาณของภาวะครรภ์เป็นพิษ ส่วนความดันโลหิตที่ต่ำเกินไปก็อาจเป็นสัญญาณของการท้องนอกมดลูก ซึ่งอันตรายต่อทั้งแม่และเด็ก ในรายที่มีความดันโลหิตผิดปกติอย่างรุนแรงอาจทำให้แม่และเด็กเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้

ความดันโลหิตต่ำ
ผู้ที่เป็นภาวะนี้มักจะมีอาการเวียนหัว เป็นลมบ่อย เหนื่อยง่าย เป็นต้น

ความดันต่ำขณะตั้งครรภ์ มีอาการอย่างไร?

คุณแม่ที่มีภาวะความดันโลหิตต่ำ มักจะมีอาการต่อไปนี้

 • วิงเวียนศีรษะ โดยเฉพาะเวลาลุกหรือนั่ง
 • เป็นลมบ่อย
 • ไม่มีสมาธิ
 • รู้สึกเหนื่อย
 • คลื่นไส้
 • มองเห็นไม่ชัด
 • กระหายน้ำผิดปกติ
 • หายใจเร็ว หรือหายใจตื้น
 • ผิวหนังซีดเย็น

สำหรับคุณแม่ที่มีภาวะความดันโลหิตต่ำรุนแรง มักจะทำให้วิงเวียนบ่อยและเสี่ยงหกล้ม ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อทารก รวมทั้งอาจส่งผลให้อวัยวะในร่างกายเกิดความเสียหาย มีอาการช็อก และเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ ความดันต่ำขณะตั้งครรภ์อันตรายแค่ไหน?

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up