สุดยอดภาพถ่ายพัฒนาการของทารกในครรภ์ “ตั้งแต่ปฏิสนธิจนกระทั่งก่อนคลอด”

event

สัปดาห์ต่อมาย้ายตัวอ่อนในครรภ์ไปโดยลอยลงผ่านท่อนำไข่

6

 

8 วัน เซลล์ตัวอ่อนเกาะที่ผนังมดลูก

7

 

ตัวอ่อนเริ่มสร้างสมอง

8

 

24 วัน ตัวอ่อนมีหัวใจที่เริ่มเต้นได้ และยังไม่มีกะโหลก

9

 

28 วันหลังจากการปฏิสนธิ

10

 

อ่านต่อ >> “สุดยอดภาพถ่ายพัฒนาการของทารกในครรภ์ตั้งแต่ปฏิสนธิจนกระทั่งก่อนคลอด” คลิกหน้า 3

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up