แม่ตั้งครรภ์ เป็นโรคหัวใจ อันตรายกว่าที่คิด

แม่ตั้งครรภ์ เป็นโรคหัวใจ อันตรายกว่าที่คิด เพราะการตั้งครรภ์มีผลต่อหัวใจ ทำให้หัวใจทำงานหนักมากขึ้น มีการเพิ่มของเม็ดเลือดแดง และน้ำเหลือง ทำให้หัวใจสูบฉีดเลือดมากขึ้นร้อยละ 30-50 หรือ ประมาณ 1.8 ลิตรต่อนาที ความดันโลหิตสูงมากขึ้น โดยมีความความดันโลหิตค่าบนเพิ่มขึ้นร้อยละ 15-25 ความดันโลหิตค่าล่างเพิ่มขึ้นร้อยละ 10-15 ทั้งนี้ ประมาณร้อยละ 70-80 ของแม่ตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหัวใจ มักเป็นมาแต่กำเนิด

แม่ตั้งครรภ์ เป็นโรคหัวใจ

แม่ตั้งครรภ์ เป็นโรคหัวใจ อันตรายกว่าที่คิด

ซึ่งคุณแม่ที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ ร้อยละ 20 เสียชีวิตจากโรคหัวใจแต่กำเนิด อีกร้อยละ 80 เสียชีวิตจากโรคหัวใจที่เกิดภายหลัง หรือ ตรวจพบขณะตั้งครรภ์ โดยอันดับหนึ่งมีอาการหัวใจล้มเหลว ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ แม้คลอดไปนานแล้ว 2 สัปดาห์ ส่วนอันดับสอง เป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะ และอื่นๆได้แก่ กล้ามเนื้อหัวใจตาย (Myocardial Infarction) หลอดเลือดในสมองแตก หรือตีบจากโรคหัวใจ และความดันโลหิตสูง

นอกจากนี้แล้ว โรคหัวใจอาจเป็นภาวะแทรกซ้อนของการขาดวิตามิน หรือ ติดเชื้อไวรัส เช่น ไวรัสไข้หวัดใหญ่ 2009 หากแม่คนไหนเป็นโรคหัวใจแต่กำเนิด ทารกในครรภ์มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจแต่กำเนิด เช่นเดียวกัน

ไล่เรียงจากที่กล่าวมาแล้ว แม่ตั้งครรภ์ เป็นโรคหัวใจ ยังมีผลต่อการตั้งครรภ์ อีกมากมาย ดังนี้

  • เพิ่มการคลอดก่อนกำหนด
  • เพิ่มการเกิดครรภ์เป็นพิษ
  • เพิ่มโอกาสเกิดทารกน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม
  • เพิ่มโอกาสทารกในครรภ์เจริญเติบโตช้า
  • เพิ่มการตกเลือดหลังคลอด

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

สำหรับโรคหัวใจทุกโรคมีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด และโรคหัวใจต่อไปนี้ มีอัตราตายในแม่น้อยกว่าร้อยละ 1

  1. โรคหัวใจชนิดผนังห้องหัวใจรั่ว ที่ไม่มีอาการหอบเหนื่อย เมื่อทำงานตามปกติ หรือ หอบเหนื่อยบ้างเมื่อทำงานมากกว่าปกติ เช่น เพียงแค่ขึ้นบันไดสองชั้น ก็เหนื่อยมากแล้ว ทางการแพทย์เรียกว่าอยู่ใน NYHA (New York Heart Association) Function Class 1-2
  2. โรคหัวใจชนิด Patent Ductus Arteriosus (มีรูรั่ว หรือทางเชื่อมระหว่างหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ติก กับหลอดเลือดแดง พูลโนมารี่)
  3. โรคลิ้นหัวใจชนิด Pulmonary หรือ Tricuspid

ติดตาม อาการบ่งชี้ เป็นโรคหัวใจ ขณะตั้งครรภ์ คลิกต่อหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up
X AmarinBabyAndKids