เสียงหัวใจลูก

เช็คให้รู้! เสียงหัวใจลูก ในครรภ์ บอกสุขภาพของลูกได้

account_circle
event
เสียงหัวใจลูก
เสียงหัวใจลูก

เสียงหัวใจลูก – แน่นอนคุณแม่ตั้งครรภ์ทุกคนต่างหวังให้ลูกน้อยของเรา สมบูรณ์ แข็งแรง และมีพัฒนาการที่ดี การตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจของทารกในครรภ์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าลูกน้อยของคุณมีสุขภาพโดยทั่วไปว่าสมบูรณ์แข็งแรงดีหรือไม่ ด้วยการการวัดอัตราการเต้นของหัวใจและจังหวะการเต้นของหัวใจของทารกในครรภ์แพทย์อาจทำการตรวจสอบหัวใจของทารกในครรภ์ระหว่างตั้งครรภ์ และการคลอด

การตรวจหัวใจทารกในครรภ์ คืออะไร?

อัตราการเต้นของหัวใจของทารกในครรภ์โดยเฉลี่ย ควรอยู่ระหว่าง 110 ถึง 160 ครั้ง ต่อนาที อาจแตกต่างกันไป 5 ถึง 25 ครั้งต่อนาที อัตราการเต้นของหัวใจของทารกในครรภ์อาจเปลี่ยนแปลงเมื่อทารกของคุณตอบสนองต่อสภาวะในมดลูกของแม่ หากอัตราการเต้นของหัวใจของทารกในครรภ์ผิดปกติอาจหมายความว่าลูกน้อยของคุณได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอหรือมีปัญหาอื่น ๆ

การตรวจหัวใจทารกในครรภ์มี 2 วิธี ได้แก่  :

1. การตรวจหัวใจทารกในครรภ์ภายนอก

การตรวจด้วยอุปกรณ์เพื่อฟังและบันทึกการเต้นของหัวใจของทารกผ่านหน้าท้อง (หน้าท้อง) หรือ เครื่องอัลตราซาวนด์ดอปเลอร์ มักใช้ในระหว่างการตรวจก่อนคลอดเพื่อนับอัตราการเต้นของหัวใจของทารก นอกจากนี้ยังอาจใช้เพื่อตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจของทารกในครรภ์ระหว่างคลอด ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพอาจตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจของทารกอย่างต่อเนื่องระหว่างที่คุณแม่เจ็บครรภ์และคลอด ในการทำเช่นนี้ หัววัดอัลตราซาวนด์ (ตัวแปลงสัญญาณ) จะถูกยึดเข้ากับหน้าท้องของคุณ และส่งเสียงหัวใจของลูกน้อยไปยังคอมพิวเตอร์ อัตราและรูปแบบอัตราการเต้นของหัวใจของทารกจะแสดงบนหน้าจอและพิมพ์ลงบนกระดาษ

เสียงหัวใจลูก
เสียงหัวใจลูก

2. การตรวจหัวใจทารกในครรภ์ภายใน

วิธีนี้จะมีการใช้ แผ่นวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (อิเล็กโทรด) วางบนหนังศีรษะของลูกน้อย ลวดไหลจากทารกผ่านปากมดลูกของคุณ เชื่อมต่อกับจอภาพ วิธีนี้ให้การอ่านที่ดีขึ้นเนื่องจากสิ่งต่างๆ เช่นการเคลื่อนไหวจะไม่ส่งผลกระทบ แต่จะทำได้ก็ต่อเมื่อถุงน้ำคร่ำที่ล้อมรอบทารกในระหว่างตั้งครรภ์ (ถุงน้ำคร่ำ) แตก และปากมดลูกเปิด  อาจใช้การตรวจสอบภายในเมื่อการตรวจสอบภายนอกไม่สามารถให้การอ่านค่าที่ดี หรืออาจมีการใช้วิธีนี้เพื่อเฝ้าดูลูกน้อยของคุณอย่างใกล้ชิดในระหว่างการคลอด

ในระหว่างคลอดผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณจะเฝ้าดูการหดรัดตัวของมดลูก และอัตราการเต้นของหัวใจของทารก แพทย์จะสังเกตว่ามดลูกของคุณมีการหดรัดตัวบ่อยเพียงใด และแต่ละครั้งใช้เวลานานแค่ไหน เนื่องจากมีการบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจของทารกในครรภ์และการหดตัวในเวลาเดียวกันจึงสามารถดูผลลัพธ์เหล่านี้ร่วมกัน และทำการเปรียบเทียบได้

ตรวจภายใน เรื่องเขินอายที่คุณแม่ควรรู้!! พร้อมวิธีเตรียมรับมือ

8 พัฒนาการลูกในครรภ์ ช่วยให้แม่รู้จักลูกมากขึ้น!

เคล็ด(ไม่)ลับ ดูแลลูกในท้อง วิธีบำรุงลูกในท้องให้แข็งแรง!

เหตุใดจึงต้องมีการตรวจการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์

การตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจของทารกในครรภ์จะมีประโยชน์อย่างยิ่ง หากแม่มีการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งหมายถึงการตั้งครรภ์อาจมีความเสี่ยงสูงหากแม่เป็นโรคเบาหวาน หรือความดันโลหิตสูง นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงสูง หากลูกน้อยของคุณไม่มีการพัฒนาหรือเจริญเติบโตเท่าที่ควร

แพทย์อาจใช้การตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจของทารกในครรภ์เพื่อตรวจสอบว่ายาป้องกันและยับยั้งการคลอดก่อนกำหนดมีผลต่อทารกของคุณอย่างไร ยาเหล่านี้ใช้เพื่อช่วยไม่ให้การคลอดเริ่มเร็วเกินไป

การตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจของทารกในครรภ์อาจใช้ในการทดสอบอื่น ๆ ได้แก่ :

 • การทดสอบแบบ Non Stress Test ซึ่งจะวัดอัตราการเต้นของหัวใจของทารกในครรภ์ขณะที่ทารกเคลื่อนไหว
 • การทดสอบ Stress Test จากการหดรัดตัว ซึ่งจะวัดอัตราการเต้นของหัวใจของทารกในครรภ์พร้อมกับการหดตัวของมดลูก
 • ข้อมูลทางชีวฟิสิกส์ (BPP) การทดสอบนี้รวมถึงการทดสอบแบบ Non Stress Test กับ อัลตราซาวนด์

สิ่งที่อาจส่งผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจของทารกในครรภ์ระหว่างคลอด:

 • มดลูกหดตัว
 • ยาแก้ปวดหรือยาระงับความรู้สึกที่ได้รับในระหว่างคลอด
 • การทดสอบระหว่างคลอด
 • การเร่งคลอดในระยะที่สองของการคลอด
 • แพทย์อาจมีเหตุผลอื่น ๆ ในการใช้การตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจของทารกในครรภ์

เสียงหัวใจลูก

ประโยชน์ของการใช้เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจของทารกในครรภ์

 • เครื่องตรวจวัดการเต้นของหัวใจของทารกในครรภ์ช่วยให้แพทย์ของคุณสามารถได้ยินการเต้นของหัวใจของทารกและตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจและจังหวะเพื่อดูว่าทารกเติบโตและมีพัฒนาการอย่างไรในมดลูก
 • หากการตั้งครรภ์ของคุณมีความเสี่ยงสูง การตรวจสอบการเต้นของหัวใจของทารกเป็นวิธีที่แพทย์ของคุณสามารถติดตามสุขภาพโดยทั่วไปของทารกได้
 • สำหรับคุณการได้ยินเสียงหัวใจของลูกน้อยที่น่าทึ่งอาจเป็นวิธีที่ดีที่จะรู้สึกผูกพันกับลูกมากขึ้น

การตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจของทารกในครรภ์ขณะคลอด บอกอะไรเกี่ยวกับลูกได้บ้าง?

จุดประสงค์หลักของการตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจของทารกในครรภ์ คือเพื่อแจ้งเตือน หากลูกน้อยได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ เพื่อให้ลูกน้อยคลอดออกมาอย่างราบรื่นที่สุด

อัตราการเต้นของหัวใจของทารกในระหว่างคลอดควรอยู่ระหว่าง 110 ถึง 160 ครั้งต่อนาที แต่อัตราการเต้นของหัวใจของทารกอาจมีความผันผวนสูงหรือต่ำกว่านี้ได้จากหลายสาเหตุ หัวใจทารกที่เต้นเร็วในช่วงสั้น ๆ เป็นเรื่องปกติ และบ่งชี้ว่าทารกยังได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ การชะลอตัวของอัตราการเต้นของหัวใจทารกในช่วงสั้น ๆ หรือหัวใจเต้นช้า อาจเป็นเรื่องปกติได้เช่นกัน เมื่อศีรษะของทารกถูกบีบอัดขณะอยู่ในช่องคลอด

หากการเร่งหรือการชะลอตัวเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่เหมาะสม หรือหากใช้เวลานาน อาจหมายถึงความผิดปกติหลายอย่าง เช่น สายสะดือถูกบีบอัด และการไหลเวียนของเลือดไปยังทารกจะช้าลง บางครั้งการแทรกแซงง่าย ๆ เช่นการเปลี่ยนตำแหน่งการคลอดจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น หากผลการตรวจอัตราการเต้นของหัวใจของทารกในครรภ์บ่งชี้ว่าทารกของคุณอาจตกอยู่ในอันตราย แพทย์ของคุณอาจแนะนำให้ทำการผ่าตัดคลอดทางช่องคลอด (โดยใช้คีมหรืออุปกรณ์ดูดสูญญากาศ) หรือ การผ่าตัดคลอด

คุณกำลังทำร้ายหัวใจลูกรักอย่างรุนแรงอยู่หรือไม่?

ความรู้คู่มือแม่ | 10 ปลาไทย โอเมก้า 3 สูง! บำรุงสมองสดใส หัวใจแข็งแรง

หยุด! ปัญหา “โรคอ้วน” ในคุณแม่ตั้งครรภ์ ด้วย “เวชศาสตร์ชะลอวัย”

 

เสียงหัวใจลูก

 

วิธีดูแลหัวใจของทารกในครรภ์ให้แข็งแรง

มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมากมายเมื่อลูกน้อยของคุณอยู่ในครรภ์ แม้ว่าบางสิ่งจะไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งอาจส่งผลต่อพัฒนาการของหัวใจของทารก เช่น ความผิดปกติทางพันธุกรรม แต่ก็มีขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าสัญลักษณ์ของทารกมีสุขภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้:

 • การทานกรดโฟลิกก่อนและระหว่างตั้งครรภ์จะช่วยป้องกันโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในทารกได้
 • หากคุณสูบบุหรี่ให้เลิกทันที นักวิจัยคาดว่าการสูบบุหรี่ของมารดาในช่วงไตรมาสแรกอาจคิดเป็นร้อยละ 2 ของข้อบกพร่องของหัวใจทั้งหมด
 • หากคุณเป็นโรคเบาหวานประเภท 2 หรือ เบาหวานขณะตั้งครรภ์ ควรควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดใก้เหมาะสม เนื่องจากเบาหวานมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของความผิดปกติของหัวใจทารกในครรภ์
 • งดใช้ยา Accutane (สำหรับรักษาสิว) ซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดปกติของหัวใจของทารกในครรภ์
 • หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์และยาคลายเครียด

แม้ว่าคุณจะระมัดระวังตัวเป็นอย่างดี และทำทุกอย่างที่แพทย์แนะนำแล้ว แต่ถ้าหากลูกน้อยของคุณอาจเกิดมาพร้อมกับความบกพร่องของหัวใจที่มีมาแต่กำเนิด หากเกิดเหตุการณ์นี้ จงจำไว้ว่าไม่ใช่ความผิดของคุณ เพราะยังมีหลายปัจจัยซึ่งส่วนใหญ่อยู่เหนือการควบคุม  แต่ข่าวดีก็คือ หากตรวจพบความผิดปกติตั้งแต่เนิ่น ๆ ลูกน้อยของคุณจะได้รับการรักษาและเพิ่มโอกาสที่เธอจะมีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดีได้ค่ะ

การให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพร่างกายทั้งของแม่และลูกน้อยในครรภ์ย่อมทำให้ ทั้งคุณและลูกมีแนวโน้มที่จะปลอดภัยจากความผิดปกติหรืออาการแทรกซ้อนต่างๆ ระหว่างการตั้งครรภ์ที่อาจเกิดขึ้น หากมีอาการผิดปกติใดๆ เกิดขึ้นก็จะสามารถให้การดูและรักษาได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้การใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายทั้งของตัวคุณแม่เองและลูก ก็เป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญตั้งแต่วันแรกที่ลูกลืมตาดูโลก และเมื่อลูกเข้าสู่ช่วงวัยที่สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น การปลูกฝังเรื่องความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี ก็เป็นสิ่งที่คุณแม่ควรเน้นหนักเพื่อเสริมสร้างให้ลูกเกิดทักษะความฉลาดที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต อย่าง ความฉลาดต่อการมีสุขภาพที่ดี HQ ซึ่งจะทำให้เด็กๆ ห่่างไกลจากอาการเจ็บป่วยได้ค่ะ

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : utswmed.org , verywellfamily.com

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แม่ลูก หัวใจเต้น พร้อมกันไหม จะเริ่มได้ยินเสียงหัวใจลูกเมื่อไหร่

ใช้เครื่องฟังเสียงหัวใจ แต่ไม่ได้ยินเสียงลูกในท้อง ต้องกังวลไหม?

แม่รู้มั้ย? พัฒนาการทารกในครรภ์ 2 เดือน น่าอัศจรรย์เพิ่มขึ้นอย่างไร

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up