ท้องลม ฝันร้ายของคุณแม่ตั้งครรภ์ กับ 5 วิธีสังเกต

ท้องลม
ท้องลม

ท้องลมคืออะไร?

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ สูตินรีแพทย์ ได้อธิบายไว้ในเว็บไซต์ หาหมอ.com ว่า ท้องลม หรือท้องหลอก คือการตั้งครรภ์ในโพรงมดลูก แต่ไม่มีตัวทารกอยู่ในถุงที่ตั้งครรภ์ สาเหตุหนึ่งคือเกิดจากการปฏิสนธิไม่สามารถเจริญเติบโตไปเป็นตัวทารกได้ ทำให้เสียชีวิตตั้งแต่อายุครรภ์น้อยๆ เกิดเป็น ท้องลม หรือท้องหลอก

ปัจจัยเสี่ยงคือ ความผิดปกติของโครโมรโซมของทารก แต่ปัจจัยที่ทำให้เกิดความผิดปกติไม่สามารถบอกได้ชัดเจน อาจเป็นมลภาวะในสิ่งแวดล้อม, สารเคมี, ความร้อน, หรือสารพิษที่มีผลต่อตัวอ่อน ดังนั้น คุณแม่ทุกคนจึงมีโอกาสเป็นท้องลมได้ หรืออาจเกิดจากกรรมพันธุ์ หรือโรคต่างๆ ที่มีอยู่

ท้องลม
ท้องลมหรือท้องหลอก คือการตั้งครรภ์ในโพรงมดลูก แต่ไม่มีตัวทารกอยู่ในถุงที่ตั้งครรภ์

ท้องลมเกิดจากอะไร?

1.ความผิดปกติของโครโมโซม ของไข่หรืออสุจิ ที่อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรืออาจเกิดจากโรคต่างๆ

2.ความผิดปกติของการแบ่งเซลล์ หลังจากที่ได้รับการผสมแล้ว ซึ่งอาจจะมีสารพิษอย่างใดอย่างหนึ่งไปมีผลต่อกระบวนการนี้

ท้องลมอันตรายแค่ไหน?

ท้องลมเป็นการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ทารกที่ผิดปกติจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ จึงแท้งออกมา ท้องลมจึงมักสิ้นสุดตั้งแต่อายุครรภ์น้อยๆ จึงมีการเสียเลือดไม่มาก และไม่ก่อให้เกิดอันตราย แต่อาจจะมีผลกระทบต่อจิตใจของคุณพ่อคุณแม่ที่จะได้มีลูกแต่กลับไม่สมหวัง

อ่าน “วิธีสังเกตท้องลม” คลิกหน้า 3

keyboard_arrow_up