การเร่งคลอด

การเร่งคลอด คืออะไร ทำไมถึงต้องเร่งคลอด?

การเร่งคลอด
การเร่งคลอด

เร่งคลอด ก็คือ การทำให้สิ้นสุดการตั้งครรภ์ เพราะหากปล่อยให้การตั้งครรภ์ดำเนินต่อไปอาจเกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้  และหากคุณหมอพิจจารณาแล้วว่าต้องใช้วิธีเร่งคลอดเข้ามาช่วย 4 วิธีเร่งคลอด ที่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลจากแพทย์เท่านั้น คือ

1. การใช้ยาช่วยทำให้มดลูกหดรัดตัว เพื่อชักนำคุณแม่รู้สึกเจ็บท้องคลอดลูก สามารถทำได้ด้วยการเหน็บยาเข้าทางปากมดลูก หรือผสมยาในน้ำเกลือและหยดเข้าทางสายน้ำเกลือ

2. เจาะถุงน้ำคร่ำเร่งคลอด จะใช้วิธีนี้ได้ก็ต่อถุงน้ำคร่ำยังไม่แตก โดยที่คุณหมอจะใช้เครื่องมือสอดผ่านช่องคลอดและปากมดลูกเพื่อเข้าไปเจาะถุงน้ำคร่ำให้แตก พอน้ำคร่ำแตกก็จะชักนำให้คุณแม่เจ็บท้องคลอดลูก

3. การเซาะแยกถุงน้ำคร่ำ หรือ การกวาดปากมดลูก (Membrane stripping, Membrane sweeping) ถือเป็นวิธีการเร่งคลอดอีกวิธีที่ทำได้ง่าย มีความปลอดภัยและได้ผลดี สูติแพทย์จะใช้นิ้วกวาดปากมดลูกเพื่อค่อย ๆ ขยายปากมดลูกและกระตุ้นให้เริ่มมีการเจ็บครรภ์คลอด1

4. การใช้ฮอร์โมนพรอสตาแกลนดิน (Prostaglandin) เป็นวิธีล่าสุดที่ใช้ในเร่งคลอด ยาที่ใช้มีทั้งรูปแบบของเจลและแบบที่เป็นยาเหน็บช่องคลอดโดยสอดเข้าไปในช่องคลอด ซึ่งตัวยาจะมีฤทธิ์ทำให้ปากมดลูกอ่อนนุ่มลงและเปิดขยาย รวมทั้งช่วยกระตุ้นให้มีการหดรัดตัวของมดลูก2

 

อ่านต่อ >> “6 วิธีเร่งคลอดด้วยธรรมชาติ” หน้า 3

 

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up