บรรเทาความเจ็บปวดระหว่างคลอด

10 เทคนิคดี๊ดี ช่วยคุณแม่บรรเทาอาการเจ็บครรภ์คลอด

account_circle
event
บรรเทาความเจ็บปวดระหว่างคลอด
บรรเทาความเจ็บปวดระหว่างคลอด

บรรเทาความเจ็บปวดระหว่างคลอด

5. หายใจอย่างถูกวิธี 

เทคนิคการหายใจเป็นวิธีการช่วยให้คุณแม่ผ่อนคลาย และลดความเจ็บปวดจากการเจ็บครรภ์คลอด เนื่องจากช่วยเบี่ยงเบนความสนใจจากความเจ็บปวดหรือเจ็บครรภ์ โดยเป็นการควบคุมการหายใจแทน โดยคุณแม่ควรฝึกตั้งแต่ตั้งครรภ์อย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอ จะทำให้คุณแม่สามารถเผชิญกับสถานการณ์จริงได้อย่างมั่นใจ

อยู่ในท่านั่งหรือนอนที่สบาย กล้ามเนื้อต่าง ๆ ผ่อนคลายและทำจิตใจให้สบาย จากนั้นเพ่งจุดสนใจหรือความสนใจอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่ง เพื่อให้เกิดสมาธิ

ทุกครั้งที่ฝึกควรมีคำสั่งว่า “มดลูกหดรัดตัว มดลูกคลายตัว” เพื่อให้เคยชินว่าการหายใจมีความสัมพันธ์กับการหดรัดตัวของมดลูกและเมื่ออยู่ในสถานการณ์จริงจะควบคุมการหายใจได้โดยอัตโนมัติ

การฝึกการหายใจวิธีต่างๆ ควรระวังไม่ให้เกิดความดันของกะบังลมไปกดมดลูกเหมือนกับการเบ่งคลอดในการฝึกถ้าคุณพ่อหรือผู้ใกล้ชิดร่วมฝึกด้วยจะช่วยให้คุณแม่ผ่อนคลายและมีผู้ช่วยกระตุ้นหรือบอกวิธีการใช้เทคนิคการหายใจวิธีต่างๆ เพื่อบรรเทาอาการเจ็บครรภ์คลอด

เทคนิคลดความเจ็บปวดระหว่างคลอด

วิธีการหายใจเพื่อบรรเทาอาการเจ็บครรภ์คลอด มี 3 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 การหายใจแบบช้าลึก การหายใจแบบนี้ใช้เมื่อเริ่มเจ็บครรภ์ ซึ่งมดลูกหดรัดตัวไม่รุนแรง เทคนิคนี้สามารถใช้ได้ตลอดการเจ็บครรภ์คลอด แต่ถ้าไม่สามารถใช้การหายใจวิธีนี้บรรเทาอาการเจ็บครรภ์ได้ ให้เปลี่ยนวิธีการหายใจเป็นวิธีที่ 2 แต่วิธีนี้ก็ยังใช้ได้อีกเมื่อไม่เจ็บครรภ์

วิธีปฏิบัติ คือ เมื่อเริ่มเจ็บครรภ์ ให้หายใจเข้าทางจมูกหรือปากก็ได้ช้าๆ และค่อยๆ ผ่อนหายใจออกทางจมูกหรือปากก็ได้ช้าๆ โดยจำนวนครั้งของการหายใจประมาณ 6-9 ครั้งต่อนาที

วิธีที่ 2 การหายใจแบบเร็วตื้น การหายใจแบบนี้ใช้เมื่อเจ็บครรภ์รุนแรง นาน และถี่ขึ้น หรือเจ็บปวดมากจนไม่สามารถควบคุมได้ด้วยวิธีที่ 1

วิธีปฏิบัติ คือ เมื่อเริ่มเจ็บครรภ์ให้หายใจเข้าทางจมูกช้าๆลึกๆ และหายใจออกทางปากช้าๆ 1-2 ครั้ง แล้วหายใจเข้าและออกผ่านปากและจมูกแบบเบาๆ ตื้นๆ และเร็วๆ จำนวนครั้งของการหายใจประมาณ 24-32 ครั้งต่อนาที เมื่ออาการเจ็บครรภ์ทุเทาลงให้หายใจเข้าทางจมูกช้าๆ ลึกๆ และหายใจออกทางปากช้าๆ 1-2 ครั้ง

วิธีที่ 3 การหายใจแบบหอบสลับเป่า การหายใจแบบนี้ใช้เมื่อเจ็บครรภ์รุนแรงมาก จนไม่สามารถใช้วิธีที่ 1 หรือ 2 ได้ ส่วนมากจะอยู่ในระยะใกล้คลอด

วิธีปฏิบัติ คือ เมื่อมดลูกเริ่มหดรัดตัวให้หายใจเข้าทางจมูกช้าๆ ลึกๆ และหายใจออกทางปากช้าๆ 1-2 ครั้ง ตามด้วยหายใจแบบเร็วๆ ตื้นๆ 3 หรือ 4 ครั้ง แล้วเป่าลมออกทางปาก 1 ครั้ง จำนวนครั้งของการหายใจประมาณ 24-32 ครั้งต่อนาที และเมื่ออาการเจ็บครรภ์ทุเทาลงให้หายใจเข้าทางจมูกช้าๆ ลึกๆ และหายใจออกทางปากช้าๆ 1-2 ครั้ง

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

อ่านต่อ วิธีลดเจ็บปวดระหว่างคลอด ข้อ 6-10 คลิกหน้า 3

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up