ชื่อจริงลูกสาว

ชื่อจริงลูกสาว เพราะๆ ความหมายดี ชีวิตรุ่งเรือง

Alternative Textaccount_circle
event
ชื่อจริงลูกสาว
ชื่อจริงลูกสาว

ชื่อจริงลูกสาว เพราะๆ อ่อนหวาน อ่อนโยน มั่นใจ ชื่อมงคล ความหมายดี ชื่อตามวันเกิด ชื่อขึ้นต้นด้วยพยัญชนะเดียวกับชื่อพ่อหรือแม่

ชื่อจริงลูกสาว เพราะๆ ความหมายดี ชีวิตรุ่งเรือง

คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะมีลูกสาวคงตื่นเต้น รอวันคลอด และเตรียมการต้อนรับสมาชิกใหม่ ทั้งซื้อของใช้ เตรียมสถานที่ และแน่นอนว่าต้องเตรียม ชื่อจริงลูกสาว เพราะๆ ไว้ตั้งให้ลูกอย่างแน่นอน มาลองเลือกชื่อที่ ทีมกองบรรณาธิการ ABK นำฝากกันนะคะ

ชื่อจริงลูกสาว
ชื่อจริงลูกสาว

ชื่อจริงลูกสาว เพราะๆ ความหมายดี ชีวิตรุ่งเรือง

ชื่อ อ่านว่า ความหมาย
กัญจนญากิตติ์ กัน-ยา-กิด ความรู้ชื่อเสียงดั่งทองคำ
ตฤมปตี ตริม-ปะ-ตี ยินดี,พอใจ
เทียนกัลยาภัค เทียน-กัน-ยา-พัก หญิงผู้โชคดีมีแสงเทียนนำทาง
ธมปภาญา ทม-ปะ-พา-ยา ความรู้ยิ่งใหญ่และเจริญ
ธัญนิศญาน์ ทัน-นิด-สะ-ยา มีโชคยิ่งใหญ่และมีความรู้ดี
นันทิภาคย์ นัน-ทิ-พาก ยินดีในโชคลาภ
นาถสุรีย์วิภา นาด-สุ-รี-วิ-พา มีแสงอาทิตย์เป็นที่พึ่ง
ปรีย์สุนาเรศ ปรี-สุ-นา-เรด นางผู้ยิ่งใหญ่ดีงามและเป็นที่รัก
พิมพ์ภัทรพร พิม-พัด-ทะ-ระ-พอน แบบแห่งความดีงามและสิริมงคล
ภิสรินธันญ์ พิด-สะ-ริน-ทัน ร่ำรวยและเป็นใหญ่เหนือผู้อื่น
มนท์วรัทชา มน-วะ-รัด-ทะ-ชา การสดุดีในสิ่งประเสริฐ
รัญชน์สุรัตนิ รัน-สุ-รัด มีความรู้อันน่าปลาบปลื้มยินดียิ่ง
วิมลสรากร วิ-มน-สะ-รา-กอน สร้างความดีงามและไร้มลทิน
ศรีวริทธิ์รดา สี-วะ-ริด-ระ-ดา มงคลอันประเสริฐและน่ายินดี
ศรีอักษรินท์ สี-อัก-สะ-ริน อักษรอันยิ่งใหญ่และเป็นมงคล
ศศิเพ็ญชญา สะ-สิ-เพ็ญ-ชะ-ยา มีความรู้เปี่ยมเต็มดุจพระจันทร์
อัจฉรียสา อัด-ฉะ-รี-ยา มียศและสติปัญญาเลิศ
กัญญธนัฏฐ์ กัน-ยะ-ทะ-นัด หญิงผู้ร่ำรวย
กาญจน์ณัฏฐา กาน-นัด-ถา ปราชญ์ผู้มีค่าดั่งทองคำ
กาญจน์สิเนห์ กาน-สิ-เน รักใคร่เสน่หาเท่าทองคำ
เขษมบุษป์ ขะ-เสม-บุด เป็นดั่งดอกไม้ที่นำความสบายใจมาให้
คุณัญญา คุ-นัน-ยา ผู้รู้ธรรม, ผู้รู้ความดี
ชนม์ณกานต์ ชน-นะ-กาน อายุมั่นและเป็นที่รัก
ธัญนันทน์ณิศา ทัน-ยะ-นัน-นิ-สา ยินดีในโชคและความรู้อันยิ่งใหญ่
ธิบดิ์ณญานันท์ ทิบ-นะ-ยา-นัน ยินดีในความรู้และยิ่งใหญ่
นภัสชิชญาณ์ นะ-พัด-ชิด-ชะ-ยา มีความรู้กว้างขวางดั่งท้องฟ้า
พัทธ์ธนามาศ พัด-ทะ-นา-มาด ผูกพันกับความมั่งคั่งและทองคำ
โศภีพัทธ์ญาดา โส-พี-พัด-ยา-ดา ปราชญ์ผู้มีความงาม
สิฏฐิณิศา สิด-ถิ-นิ-สา เจ้าแห่งความรู้และความร่ำรวย
อธิกัญญ์ภัค อะ-ทิ-กัน-พัก หญิงผู้มีโชคยิ่งใหญ่
อนงค์ศุภิษดา อะ-นง-สุ-พิด-สะ-รา หญิงผู้งดงามน่าปรารถนา
กรวีร์วิริยา กอ-ระ-วี-วิ-ริ-ยา กล้าหาญในการทำความเพียร
กัลญญ์กุลณัช กัน-กุน-ละ-นัด หญิงที่มีความรู้เชิดชูวงศ์ตระกูล
จิณณ์วรัชญา จิน-วะ-รัด-ชะ-ยา มีความรู้ประเสริฐตลอดไป
ฐิยาภัณณ์ ทิ-ยา-พัน มั่นคงมีความรู้และคำพูดดี
ปพิชญ์ชฎาพร ปะ-พิด-ชะ-ดา-พอน มีความรู้และมีพรอันสูงส่ง
ปัญญ์วณิชยา ปัน-วะ-นิด-ชะ-ยา มีปัญญาด้านการค้าขาย
ปัณฑารีย์ ปัน-ดา-รี ประเสริฐด้วยปัญญา
ผลัฏฐา ผะ-ลัด-ถา ยินดีในมรรคผล
พริฏฐภา พะ-ริด-ถะ-พา ประเสริฐที่สุด
พิชญาภาส์ พิด-ชะ-ยา-พา แสงสว่างแห่งนักปราชญ์
พรหมาณฑ์รชา พรม-มาน-ระ-ชา ดี, เก่ง ในจักรวาล
ภัคภัสร์ปภา พัก-พัด-ปะ-พา มีโชคอันรุ่งเรืองงดงาม
ภัคศิณีพิชญ์ พัก-สิ-นี-พิด มีโชคที่มีความรู้เป็นที่พึ่งแห่งตน
ภิญญ์สุประภา พิน-สุ-ประ-พา ปัญญาดุจดวงอาทิตย์
มณิฐชญาณ์ มะ-นิด-ชะ-ยา มีความรู้ดั่งแก้วมณี
วรัชญ์สรากร วะ-รัด-สะ-รา-กอน ความรู้อันประเสริฐและมีความสามารถดี
เสฏฐิกัลยา เสด-ถิ-กัน-ยา หญิงผู้ร่ำรวยดั่งเศรษฐี
สุภิญญ์ยุพา สุ-พิน-ยุ-พา ดีงามมีความรู้และแสนสวย
อัฏฐภิญณา อัด-ถะ-พิน-นา มีความรู้ยิ่ง ๘ ประการ
อรลภัสญา ออน-ละ-พัด-สะ-ยา หญิงผู้มีลาภอันยิ่งใหญ่
อัจฉราภัสส์ อัด-ฉะ-รา-พัด นางฟ้าผู้รุ่งเรือง
อาฒยวรรณ อาด-ทะ-ยะ-วัน มีเชื้อสายของผู้ร่ำรวย, ร่ำรวยด้วยทองคำ

 

อ่านต่อ…ชื่อจริงลูกสาว เพราะๆ ความหมายดี ชีวิตรุ่งเรือง คลิกหน้า 2

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up