ชื่อมงคล

ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย 100 ชื่อมงคล ลูกสาว-ลูกชาย

ชื่อมงคล
ชื่อมงคล

ชื่อมงคล ชื่อลูกชาย เกิดวันศุกร์

ตั้งชื่อ

คำอ่าน

ความหมาย

เฟื่องเดช เฟื่อง – เดด อำนาจอันแผ่กว้าง
ภานุพงษ์ พา – นุ – พง เผ่าพันธุ์ของผู้สว่างไสว
เมธา เม – ทา นักปราชญ์
เตโชพฤต เต – โช – พรึด พฤติกรรมอันแกล้วกล้า
เถลิงศักดิ์ ถะ – เกิง – สัก รุ่งเรืองด้วยยศศักดิ์
เทพาธิป เท – พา – ทิบ เจ้าแห่งเทวดา คือ พระอินทร์
ธนชิต ทะ – นะ – ชิด ผู้ชนะทรัพย์ หาทรัพย์มาจนได้
ธเนศ ทะ – เนด เจ้าแห่งทรัพย์
นฤปนาถ นะ – รึ – ปะ – นาด พระราชา ผู้นำ

 

ชื่อมงคล ชื่อลูกสาว เกิดวันศุกร์

ตั้งชื่อ

คำอ่าน

ความหมาย

เพ็ญพิสุทธิ์ เพ็น – พิ – สุด สุกใสดั่งจันทร์เพ็ญเต็มด้วยความบริสุทธิ์
ภคินี พะ – คิ – นี พี่หญิง น้องหญิง
ภาคินี พา – คิ – นี หญิงผู้มีส่วนในกิจการ
ภานุมาศ พา – นุ – มาด พระอาทิตย์
มุขสุดา มุก – ขะ – สุ – ดา หญิงผู้เป็นประธาน
ดนุนุช ดะ – นุ – นุด น้องน้อย ลูกสาวคนเล็ก
ธิติสุดา ทิ – ติ – สุ – ดา หญิงผู้มีปัญญา หญิงผู้หนักแน่นมั่นคง
นคนันทินี นัก – คะ – นัน – ทิ – นี ธิดาขุนเขาหิมาลัย

 

ชื่อมงคล ผู้ชาย
เครดิต: figleafstudio

ชื่อมงคล ชื่อลูกชาย เกิดวันเสาร์

ตั้งชื่อ

คำอ่าน

ความหมาย

ราฆพ รา – คบ ผู้สืบเชื้อสายจากกษัตริย์
วรินทร์ วะ – ริน ผู้ประเสริฐ และเป็นใหญ่
วิทวัส วิด – ทะ – วัด นักปราชญ์ ผู้รู้ มีปัญญา
วิศรุต วิด – สะ – รุด ผู้มีเชื้อเสียงปรากฏ
วีรภัทร วี – ระ – พัด ผู้กล้าหาญ และเจริญ

 

ชื่อมงคล ชื่อลูกสาว เกิดวันเสาร์

ตั้งชื่อ

คำอ่าน

ความหมาย

ศานตมล สาน – ตะ – มน ผู้ปราศจากเครื่องเศร้าหมอง
ศุทธหทัย สุด – ทะ – หะ – ทัย ผู้มีใจอันบริสุทธิ์
ศุภนิดา สุบ – พะ – นิ – ดา ธิดาผู้มีโชค
ศุภสุดา สุ – พา – สุ – ดา ธิดาผู้สวยงาม
สิรีธร สิ – รี – ทอน ผู้มีบุญ
เหมสุดา เหม – สุ – ดา หญิงที่มีค่าดั่งทอง

 

อ่านต่อ “บทความดี ๆ น่าสนใจ” คลิก!


ขอบคุณข้อมูลจาก : www.baanrak.com

Summary
Review Date
Reviewed Item
ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย
Author Rating
41star1star1star1stargray
keyboard_arrow_up