ชื่อมงคล

ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย 100 ชื่อมงคล ลูกสาว-ลูกชาย

ชื่อมงคล
ชื่อมงคล

ชื่อมงคล ชื่อลูกชาย เกิดวันพุธ

ตั้งชื่อ

คำอ่าน

ความหมาย

หฤษิต พะ – รึ – สิด ความยินดีปรีดา
หริวงศ์ หะ – หริ – วง เชื้อสายพระนารายณ์
หิรัณย์ หิ – รัน ทองคำ

 

ชื่อมงคล ชื่อลูกสาว เกิดวันพุธ

ตั้งชื่อ

คำอ่าน

ความหมาย

ขัตติยา ขัด – ติ – ยา สตรีผู้สูงศักดิ์
คุณิตา คุ – นิ – ตา ผู้ทรงคุณความดี
ศศิวิมล สะ – สิ – วิ – มน บริสุทธิ์ดุจดวงจันทร์
ศรุดา สะ – รุ – ดา มีความรู้แจ้ง
ศรุตยา สะ – รุด – ตะ – ยา ทำให้รุ่งโรจน์
สาธิตา สา – ทิ – ตา ทำให้รู้แจ้ง
หฤทัย หะ – รึ – ทัย หัวใจอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึก
หิรัณยา หิ – รัน – ยา เงินทอง

 

ชื่อมงคล

ชื่อมงคล ชื่อลูกชาย เกิดวันพฤหัส

ตั้งชื่อ

คำอ่าน

ความหมาย

ศฤงคาร สะ – หริง – คาน สมบัติ ความรัก
ศุภากร สุบ – พะ – กอน ประกอบด้วยความดี
สรรเพชร สัน – เพ็ด ผู้รู้หมด ผู้รู้ทั่ว
สมศิล สม – สิน ผู้มีศีลสม่ำเสมอ
สุกัลย์ สุ – กัน ผู้มีความสามารถดี
หาญณรงค์ หาน – นะ – รง แกล้วกล้าในการต่อสู้
หฤษฎ์ หะ – ริด น่าชื่นชม ยินดี สุขใจ
อุกฤษฏ์ อุก – กริด ประเสริฐสุด เลิศลอย ดีเยี่ยม
เจษฎากร เจด – สะ – ดา – กอน ผู้มีความตั้งใจ ผู้ยิ่งใหญ่

 

ชื่อมงคล ชื่อลูกสาว เกิดวันพฤหัส

ตั้งชื่อ

คำอ่าน

ความหมาย

เกวลี เก – วะ – ลี ผู้ที่ศึกษาตลอด ผู้ที่สำเร็จ
คุณามัย คุ – นา – มัย มั่นคงในความดี
ปาจรีย์ ปา – จะ – รี ครูของครู อาจารย์ผู้ประเสริฐ
ภัทราภรณ์ พัด – ทรา – พอน เครื่องประดับ คือ ความงาม
ภัทรสุดา พัด – สุ – ดา หญิงสาวที่มีความดีเลิศ
ภัสสร พัด – สอน แสงสว่าง
ภูสุดา พู – สุ – ดา ธิดาแห่งแผ่นดิน

 

อ่านต่อ >> ชื่อมงคลลูกชาย เกิดวันศุกร์” คลิกหน้า 5

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมาย
Author Rating
41star1star1star1stargray
keyboard_arrow_up