ลูกเสียชีวิตในครรภ์

ลูกน้อยเสียชีวิตในครรภ์ ภาวะที่คุณแม่ต้องระวัง

ลูกเสียชีวิตในครรภ์
ลูกเสียชีวิตในครรภ์

การเสียชีวิตของเด็กทารกที่อยู่ในครรภ์นั้นมี 2 กลุ่มคือ เสียชีวิตเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่า 24 สัปดาห์ และเสียชีวิตเมื่ออายุครรภ์มากกว่า 24 สัปดาห์ สาเหตุของการเสียชีวิตในครรภ์ของทารกเมื่ออายุครรภ์ยังน้อย ส่วนใหญ่เกิดจากความผิดปกติของโรคโมโซมของทารก ทำให้ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ส่วนเด็กทารกที่เสียชีวิตเมื่ออายุครรภ์มากแล้ว ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาของเลือดที่ไปเลี้ยงเด็กทารกไม่เพียงพอ เช่น รกเสื่อม หรือคุณแม่มีโรคประจำตัว ทำให้ลูกน้อยได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ

สาเหตุที่ทำให้ทารกเสียชีวิตในครรภ์

1.สาเหตุเกิดจากตัวคุณแม่ ได้แก่

  • มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ โรคเอสแอลอี ทำให้เลือดไปเลี้ยงลูกไม่เพียงพอ
  • คุณแม่ที่มีอายุมาก อ้วนมาก ตั้งครรภ์หลายคน เช่นครรภ์แฝด หรือได้รับอุบัติเหตุ
  • คุณแม่ที่ดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ และเสพยาเสพติด

2.สาเหตุเกิดจากตัวลูกน้อย ได้แก่

  • มีความผิดปกติทางโครโมโซม มีความพิการ ติดเชื้อในครรภ์ หรือมีการเจริญเติบโตช้า
  • มีอาการขาดออกซิเจนเรื้อรัง เนื่องจากรกเสื่อม

ลูกน้อยเสียชีวิตในครรภ์3.สาเหตุเกิดจากรก และสายสะดือ ได้แก่

  • สายสะดือพันกัน มีสายสะดือย้อย หรือโผล่แลบออกมา
  • รกเกิดการลอกตัวก่อนกำหนด หรือรกเสื่อม

คุณแม่จะมีอันตรายหรือไม่ถ้าลูกเสียชีวิตในครรภ์

1.คุณแม่มีความเสี่ยงต่อการได้รับการทำหัตถการต่างๆ เช่น การขูดมดลูก การผ่าตัดเพื่อคลอดบุตร

2.คุณแม่มีโอกาสเสียเลือด มดลูกทะลุ ติดเชื้อในโพรงมดลูก มีเลือดออกในช่องคลอดผิดปกติ หรือตกเลือด

3.ภาวะแทรกซ้อนทางจิตใจ มีความรู้สึกสูญเสีย หมดกำลังใจ อาจกลายเป็นโรคจิตประสาทได้

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ “การสังเกต ป้องกัน และรักษาลูกเสียชีวิตในครรภ์” คลิกหน้า 3

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up