สอนลูกเรื่องเวลา ทำกิจวัตรประจำวันให้เป็นด้วยหลัก 5 ข้อ

Alternative Textaccount_circle
event

 

 

จริง ๆ แล้วการสอนให้ลูกรู้จักบันทึกเวลา ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจค่ะ เรียกได้ว่า เป็นการสอนผ่านการปฏิบัติและลงมือจริง คุณพ่อคุณแม่อาจจะคิดว่า ลูกเล็กจะไปบันทึกอะไรได้ … จริงอยุ่ค่ะที่พวกเขายังเขียนหนังสือไม่ได้ แต่การสอนที่ว่านี้ ไม่ได้หมายความว่า เราจะให้ลูกมาลงมือเขียนหนังสือแต่อย่างใด เราอาจจะใช้ภาพ สี สติ๊กเกอร์ หรืออะไรก็ได้ที่ลูกชอบมาประกอบบนตารางเวลาหรือนาฬิกา ตามแบบที่โรงเรียนอนุบาลส่วนใหญ่เขาทำกัน

สอนลูกเรื่องเวลา

การบันทึกมีประโยชน์และคุณค่าต่อการพัฒนาเด็กในด้านต่าง ๆ ดังนี้ค่ะ

  • เป็นการสะท้อนกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก ทำให้เห็นร่องชิ้นงานที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านพัฒนาการและทักษะต่างๆ  เช่น ภาพวาดของเด็กที่สามารถวาดโดยมีรายละเอียดมากขึ้น การเขียนที่เป็นประโยคและได้ใจ ความมากขึ้น
  • แสดงให้เห็นถึงทักษะทางปัญญาของเด็กหลาย ๆ อย่าง เช่น การสังเคราะห์ การแปลความหมาย การตีความจากสิ่งที่เด็กบันทึกทั้งการเขียนและการวาดภาพ
  • ช่วยสร้างความคิดรวบยอดในสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้ การบันทึกถือเป็นการสะท้อนและทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ เด็กจะเขียนหรือวาดภาพตามที่เขาได้เรียนรู้และตามที่เขามีความเข้าใจ ดังนั้นในการเรียนเรื่องเดียวกันเด็กอาจจะแสดงผลงานการบันทึกด้วยการเขียนและวาดภาพที่แตกต่างกันก็ได้
  • ช่วยให้เด็กสามารถเขียนอธิบายในสิ่งที่ยากด้วยภาษาของตนเอง
  • เด็กจะได้บันทึกความก้าวหน้าที่แสดงถึงพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของตนและสามารถเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เรียนรู้ได้ทันที
  • ช่วยให้เด็กสามารถจดจำสิ่งที่เรียนรู้ไปแล้วได้ยาวนานขึ้น การบันทึกการเรียนรู้เป็นการเชื่อมโยงความทรงจำกับการเขียน ซึ่งเราเห็นเป็นภาพในรูปของตัวอักษรทำให้เราจดจำได้มากขึ้น
  • ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านเขียนให้กับเด็ก การบันทึกสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้อาจบันทึกด้วยการวาดภาพและนำไปสู่การเขียนเป็นคำ เขียนเป็นประโยคที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เป็นต้น

อย่างไรลองดูกันนะคะ รับรองว่า วิธีการเหล่านี้ จะช่วยสามารถทำให้ลูกของคุณแม่สามารถเข้าใจเวลา และจัดการชีวิตประจำวันของพวกเขาได้ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยเลยละค่ะ

ขอบคุณที่มา: Taamkru

อ่านต่อเรื่องอื่นที่น่าสนใจ:

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up