สร้างลูกให้มี SQ (Social Quotient) ไม่ก้าวร้าว ไม่เอาเปรียบ ส่งผลต่อความสำเร็จในชีวิตอย่างมีความสุข

พ่อแม่ส่วนใหญ่ต่างก็เน้นการพัฒนา IQ และ EQ ให้ลูกเป็นคนเก่งและดี แต่กุญแจขับเคลื่อนให้ลูกประสบผลสำเร็จในชีวิตอย่างมีความสุขอีกตัวคือ SQ (Social Quotient)

keyboard_arrow_up