สอนลูกรักสิ่งแวดล้อม

สอนลูกรักสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นได้ตั้งแต่เด็ก

event
สอนลูกรักสิ่งแวดล้อม
สอนลูกรักสิ่งแวดล้อม

เด็กในยุคปัจจุบัน เติบโตขึ้นมาพร้อมกับเทคโนโลยี และปัญหาสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นฝุ่น PM 2.5 ปัญหาขยะพลาสติกล้นโลกส่งผลให้สัตว์ต่างๆ เริ่มสูญพันธุ์อย่างน่าใจหาย เราในฐานะพ่อแม่ ควร สอนลูกรักสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เขามีชีวิตที่เติบโตมาพร้อมกับธรรมชาติก่อนที่จะสูญสลายไป

สอนลูกรักสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นได้ตั้งแต่เด็ก

1.สอนให้ลูกใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์

โซเชียลมีเดีย เป็นสิ่งที่ทุกคนขาดไม่ได้ในยุคปัจจุบัน เราสามารถนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนประสบการณ์ และปลูกฝังจิตสำนึกในการรักธรรมชาติให้กับลูกน้อย

2.สอนให้ลูกรู้ว่าเมื่อมลพิษลดลง ปัญหาโลกร้อนก็จะลดลง

ยานพาหนะ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นต้นเหตุปัญหาภาวะโลกร้อนถึง 1 ใน 5 ของการปล่อยมลพิษออกมาทั้งหมด การตัดสินใจซื้อรถ 1 คัน หรือลดจำนวนยานพาหนะ 1 คัน ก็จะสามารถช่วยลดปัญหานี้ได้

สอนลูกรักสิ่งแวดล้อม
สอนให้ลูกปิดก็อกน้ำให้สนิททุกครั้งหลังจากใช้งาน

3.สอนให้ลูกปิดก็อกน้ำให้สนิททุกครั้งหลังจากใช้งาน

น้ำทุกหยดมีค่า การสอนเด็กๆ ให้รู้จักประหยัดน้ำ เป็นวิธีที่สามารถทำได้โดยง่าย การใช้น้ำเมื่อจำเป็น และปิดน้ำให้สนิททุกครั้งหลังใช้ จะช่วยอนุรักษ์น้ำให้เขามีกินมีใช้ในอนาคต คุณพ่อ คุณแม่ลองฝึกลูกน้อยทำเองที่บ้าน เช่น ใช้แก้วน้ำ หรือขันน้ำ รองน้ำใช้ขณะแปรงฟัน แทนการเปิดน้ำทิ้งๆ ขว้างๆ เป็นต้น

4.สอนให้ลูกรักสัตว์เลี้ยง และสัตว์ป่า

คุณพ่อ คุณแม่ควรสอนลูกน้อย ว่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนแล้วสำคัญทั้งสิ้น เราควรเคารพต่อสัตว์ป่า พวกเขาควรได้รับการดูแล และความรักจากมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์ป่า เพื่อให้ระบบนิเวศน์เกิดความสมดุล เกิดเป็นห่วงโซ่อาหาร และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างเป็นธรรมชาติ

5.สอนให้ลูกรู้จักรีไซเคิล และนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่

คุณพ่อ คุณแม่รู้หรือไม่ว่า พลาสติก 1 ชิ้น ต้องใช้เวลาเกือบทศวรรษกว่าจะย่อยสลาย การที่เราใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก ไม่ว่าจะเป็น ถุงพลาสติก แก้วน้ำพลาสติก ขวดน้ำพลาสติก เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง เป็นสาเหตุสำคัญในการสร้างขยะพลาสติดล้นโลกได้โดยที่เราไม่รู้ตัว

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่าน “สอนลูกรักสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นได้ตั้งแต่เด็ก” (ต่อ) คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up