อาหารเสริม

ระวัง! วิตามิน & อาหารเสริม… เพิ่มอันตราย

event
อาหารเสริม
อาหารเสริม

3 อ. วิธีลดหรือหลีกเลี่ยงอาหารเสริม

เด็กๆ ควรได้รับ 3 อ.เป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีโดยไม่ต้องได้รับอาหารเสริม นั่นคือ

1) อ. อากาศ คือ การได้รับอากาศที่ดี… อยู่ในอากาศที่บริสุทธิ์ ไม่มีมลพิษ หรือมีมลภาวะน้อยที่สุด

2) อ. ออกกำลังกาย หมายถึง การให้เด็กได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ชวนลูกออกมาวิ่งเล่น ปั่นจักรยาน เล่นกีฬาต่างๆ ที่เหมาะสมตามวัย ได้ใช้ร่างกายเคลื่อนไหวมากกว่าการนั่งใช้เวลานานๆ อยู่หน้าจอโทรศัพท์ แท็บเล็ต จอทีวี หรือคอมพิวเตอร์

อาหารเสริม

3) อ. อาหาร นั่นคือ การให้ลูกได้กินอาหารครบหมู่และมีคุณค่าเพียงพอ แต่ปัญหาคือ เราปล่อยให้เด็กๆ ของเราบริโภคอาหารขยะ (Junk Food) ซึ่งล้วนมีไขมันมากเกิน ส่วนเส้นใยอาหารแทบจะไม่ได้รับ ทั้งนี้งานวิจัยทั่วโลกต่างก็ยอมรับแล้วว่า อาหารเหล่านี้หากกินมาก กินเป็นประจำ ก็ยิ่งเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ฯลฯ

“อาหารที่ดีสำหรับเด็กๆ วัยซนขึ้นไปควรเน้นที่ผลไม้ และผักสด รวมทั้งข้าวแดง ข้าวกล้อง ส่วนนม เนื้อสัตว์ ก็ให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะ การกินอาหารเสริมหรือวิตามินควรเป็นไปตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ “อาหารคือสื่งสำคัญสำหรับลูกน้อย” คลิกหน้า 3

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up