ค่าห้องโรงพยาบาลสำหรับเด็ก นอนที่ไหน ราคาเท่าไหร่

ค่าห้องโรงพยาบาลสำหรับเด็ก นอนที่ไหน ราคาเท่าไหร่

Alternative Textaccount_circle
event
ค่าห้องโรงพยาบาลสำหรับเด็ก นอนที่ไหน ราคาเท่าไหร่
ค่าห้องโรงพยาบาลสำหรับเด็ก นอนที่ไหน ราคาเท่าไหร่

ค่าห้องโรงพยาบาลสำหรับเด็ก คือ หนึ่งในค่าใช้จ่ายเมื่อลูกเจ็บป่วยแล้วจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ที่โรงพยาบาลนั้น ๆ โดยคิดราคาค่าห้องเป็นรายวัน แล้วรวมเข้าไปในใบเสร็จค่ารักษาซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมอยู่ด้วย เช่น ค่ายารับประทาน ยาฉีด น้ำเกลือ การใช้อุปกรณ์ยาพ่นจมูก ค่าแพทย์เยี่ยม ฯลฯ โดยค่าห้องจะเป็นหมวดค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ ที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนวันที่นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

ค่าห้องโรงพยาบาลสำหรับเด็ก นอนที่ไหน ราคาเท่าไหร่

ค่าห้องโรงพยาบาลสำหรับเด็ก นอนที่ไหน ราคาเท่าไหร่

การที่คุณพ่อคุณแม่เตรียมตัวและศึกษาค่าห้องโรงพยาบาลสำหรับเด็ก รวมถึงสภาพแวดล้อมไว้ก่อน จะช่วยให้สามารถตัดสินใจเลือกเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เหมาะสม เมื่อถึงเวลาที่ลูกเจ็บป่วยหรือจำเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

ประเภทห้องโรงพยาบาลสำหรับเด็ก

เนื่องจากเด็กทารกและเด็กโตมีขนาดร่างกาย พัฒนาการ และความต้องการการดูแลที่แตกต่างกัน  ทางโรงพยาบาลจึงมีห้องสำหรับเด็กที่แตกต่างกันไปเมื่อมาเข้ารับการรักษา ดังต่อไปนี้

 • ห้องทารกแรกเกิด-ทารกปกติ เป็นห้องที่ดูแลรับผิดชอบทารกแรกคลอดจากห้องคลอดและห้องผ่าตัดคลอด โดยได้รับการดูแลอยู่ในตู้อบเพื่อปรับอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับทารก เน้นความปลอดภัยให้ทารกและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ห้องนี้จะเป็นห้องส่วนใหญ่ที่คุณแม่หลังคลอดและคุณพ่อไปเยี่ยมดูทารกแรกเกิด
 • ห้องทารกแรกเกิด-ทารกป่วย เป็นห้องที่ดูแลทารกที่มีภาวะแทรกซ้อน เจ็บป่วยเล็กน้อย ต้องการการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด
 • ห้องอภิบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต (NICU) เป็นห้องที่ดูแลทารกที่อยู่ในภาวะวิกฤต เช่น ทารกที่คลอดก่อนกำหนด มีความผิดปกติจากการคลอด หรือติดเชื้อ ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ซับซ้อน มีทีมเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญสูง ทั้งนี้ไม่ได้มีห้องอภิบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤตในทุกโรงพยาบาล จะมีในโรงพยาบาลขนาดใหญ่หรือโรงพยาบาลที่มีการรักษาเฉพาะด้านของเด็กเท่านั้น
 • ห้องวอร์ดเด็ก (ห้อง Ward เด็ก, ห้องเด็กโต) เป็นห้องเพื่อผู้ป่วยเด็กโตโดยเฉพาะ (เด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี)  บรรยากาศห้องจะทำให้เด็ก ๆ รู้สึกผ่อนคลายเหมือนอยู่บ้านเมื่อต้องมาใช้บริการรักษาตัวนอนพักที่โรงพยาบาล ใช้วัสดุที่ปลอดภัยต่อเด็ก มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักที่ครอบคลุมการใช้งานเพื่อผู้ปกครองที่ต้องมาดูแลเด็ก อุปกรณ์ทางการแพทย์มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ค่าห้องโรงพยาบาลสำหรับเด็กประกอบด้วยอะไรบ้าง

ค่าห้องโรงพยาบาลสำหรับเด็ก ซึ่งเรียกค่าห้องเฉย ๆ นั้นมีอยู่หลายราคา ขึ้นอยู่กับลักษณะของห้อง เช่น เป็น ห้องรวม ห้องเดี่ยว ห้องพิเศษ ห้อง VIP ฯลฯ รวมทั้งการวางตำแหน่งทางการตลาดของโรงพยาบาล ทำให้โรงพยาบาลบางแห่งมีราคาสูงกว่าโรงพยาบาลทั่วไป โดยรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เป็นองค์ประกอบหลักของค่าห้อง มีดังนี้

 • ค่าห้อง ในโรงพยาบาลจะมีหลายแบบ ทั้งห้องพักรวมที่มีหลายเตียงนอนอยู่ในห้องขนาดใหญ่ห้องเดียว ใช้ห้องน้ำและห้องอาบน้ำร่วมกัน และห้องพักพิเศษที่แยกเป็นสัดส่วนออกจากผู้อื่น เป็นห้องส่วนตัวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากกว่า สำหรับห้องพักเด็กของโรงพยาบาลเอกชนจะเน้นห้องพักพิเศษ เพื่อความสะดวกของเด็กและครอบครัว อาจจะมีห้องพักรวมบ้างในบางโรงพยาบาล แต่เป็นห้องรวมไม่เกิน 2 คน/ห้อง โดยค่าใช้จ่ายค่าห้องจะคิดตามจำนวนวันนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • ค่าอาหาร ให้บริการครบทั้ง 3 มื้อ บางโรงพยาบาลมี 5 มื้อ (เพิ่มของว่าง) ต่อวัน จะเป็นอาหารที่เด็กรับประทานได้ง่าย และไม่มีฤทธิ์ต่ออาการป่วย โดยในบางโรงพยาบาลถ้าเด็กป่วยแล้วแพทย์อนุญาตให้รับประทานอาหารที่คุณพ่อคุณแม่เตรียมมาให้ได้ก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ (ตามเงื่อนไขที่ทางโรงพยาบาลกำหนด)
 • ค่าบริการโรงพยาบาล หรือ ค่าบริการทางการแพทย์ เป็นค่าใช้จ่ายเสริมภายในห้องพัก เช่น ค่าทำความสะอาด ค่าบริการชงนม และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากค่ารักษา คิดตามจำนวนวันนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล บางโรงพยาบาลไม่ได้คิดรวมในค่าห้อง คิดเป็นหมวดค่าบริการโรงพยาบาล หรือ ค่าบริการทางการแพทย์ แยกต่างหาก
 • ค่าบริการพยาบาล เป็นบริการของพยาบาลและบุคลากรสนับสนุนทางการพยาบาล (เช่น ผู้ช่วยพยาบาล) ที่ครอบคลุมงานดูแล บริบาลผู้ป่วยเด็กตามมาตรฐานวิชาชีพ คิดตามจำนวนวันนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล บางโรงพยาบาลไม่ได้คิดรวมในค่าห้อง คิดเป็นหมวดค่าบริการพยาบาลแยกต่างหาก

โดยค่าห้องโรงพยาบาลสำหรับเด็ก ในหลายโรงพยาบาลจะแจกแจงรายละเอียดหมวดหมู่ตามข้างต้น แต่ในบางโรงพยาบาลก็จะแจ้งรวมรายการข้างต้นเป็นค่าห้องอย่างเดียว ดังนั้นถ้าเลือกรับบริการที่โรงพยาบาลใด ให้สอบถามรายละเอียดดังกล่าวกับทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพื่อความชัดเจนในการเข้ารับบริการ

แนะนำ 10 โรงพยาบาลมีสำหรับเด็กให้บริการ

 1. โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ รามอินทรา
 • ห้อง Newborn ราคา 1,900 บาท
 • ห้อง Newborn with condition ราคา 1,800 บาท
 • ห้อง Newborn ICU ราคา 3,100 บาท

เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ย่านรามอินทรา พร้อมให้บริการตรวจและรักษาโรคเด็ก โดยกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางตลอด 24 ชั่วโมง ได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาระดับโลก มีพื้นที่การให้บริการแยกเด็กป่วยที่ต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล และเด็กที่มารับบริการอื่น ๆ แยกออกจากกัน โรงพยาบาลมีศักยภาพและความพร้อม สามารถดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยได้แทบทุกระบบในร่างกายเด็ก รองรับตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงเด็กโต 

เว็บไซต์อ้างอิง: https://www.synphaet.co.th/children-ramintra/rooms/

ค่าห้องโรงพยาบาลสำหรับเด็ก

ค่าห้องโรงพยาบาลสำหรับเด็ก

ค่าห้องโรงพยาบาล

อ้างอิงรูปภาพ: https://www.synphaet.co.th/children-ramintra/rooms/

 

 1. โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
 • ห้องเตียงเด็กอ่อน Level 1 (เด็กปกติ) ราคา 2,600 บาท
 • ห้องเตียงเด็กอ่อน Level 2 (เด็กป่วย) ราคา 3,600 บาท
 • ห้องเตียงเด็กอ่อน Level 3 (NICU) ราคา 5,900 บาท

เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ตั้งอยู่พระราม 6  ในส่วนของทารกแรกเกิดมีการดูแลและให้บริการที่หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด ชั้น 18 อาคารศูนย์การแพทย์ โดยให้การดูแลทารกที่มีภาวะปกติและภาวะแทรกซ้อน จนถึงการดูแลทารกภาวะวิกฤตโดยมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ครบครัน ทันสมัย ภายใต้การดูแลจากทีมสหวิชาชีพและกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทารกแรกเกิด

เว็บไซต์อ้างอิง: https://www.vichaiyut.com/th/services/rooms/

ค่าห้องโรงพยาบาล

ค่าห้องโรงพยาบาล

ค่าห้องโรงพยาบาล

ค่าห้องโรงพยาบาล

อ้างอิงรูปภาพ: https://www.vichaiyut.com/th/services/rooms/baby-room

 

 1. โรงพยาบาลนนทเวช
 • ห้อง Nursery (เด็กดี) ราคา 3,600 บาท
 • ห้อง Nursery (เด็กป่วย) ราคา 4,200 บาท
 • ห้อง NICU ราคา 7,000 บาท

เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดนนทบุรี บริการตรวจวินิจฉัยดูแลรักษาโรคทั่วไปของเด็กและความผิดปกติของระบบต่างๆ ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น  โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลที่มีประสบการณ์ได้รับการฝึกอบรมมาเฉพาะในการดูแลเด็ก ครบวงจรด้วยบริการเฉพาะทาง 21 สาขาเชี่ยวชาญของเด็ก รวมถึงการดูแลและรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤตตลอด 24 ชั่วโมง ตัวโรงพยาบาลตั้งอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เดินทางสะดวก ที่จอดรถกว้างขวาง การบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรวดเร็ว และทันสมัย

เว็บไซต์อ้างอิง: https://www.nonthavej.co.th/room-services.php

ค่าห้องพยาบาลเด็ก

อ้างอิงรูปภาพ: https://www.nonthavej.co.th/Nursery.php

 

 1. โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา
 • ห้องบริบาลทารกแรกเกิด (ปกติ) ราคา 1,350 บาท
 • ห้องบริบาลทารกแรกเกิด (ป่วย) ราคา 1,650 บาท
 • ห้องบริบาลทารกแรกเกิด (วิกฤต/NICU) ราคา 2,400 บาท

เป็นโรงพยาบาลใหม่ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่คลอง 8 ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ติดถนนใหญ่เดินทางสะดวก ที่จอดรถกว้างขวาง สะดวก มีกุมารแพทย์และทีมบุคลากรที่มากประสบการณ์ด้านการดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเด็กโต มีการแยกบริเวณเด็กสุขภาพดี และโซนเด็กที่มีภาวะเจ็บป่วยออกจากกัน ให้บริการตรวจรักษาเฉพาะทางสำหรับเด็ก ตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีน รวมถึงให้บริการเสริมสร้างศักยภาพและการเรียนรู้ของเด็กพิเศษโดยกุมารแพทย์เฉพาะทาง

เว็บไซต์อ้างอิง: https://www.cgh.co.th/lamlukka/room.php?menu_id=78

ค่าห้องพยาบาลเด็ก

อ้างอิงรูปภาพ 1: https://www.cgh.co.th/lamlukka/room-detail.php?menu_id=78&id=46

ค่าห้องพยาบาลเด็ก

อ้างอิงรูปภาพ 2: https://www.cgh.co.th/lamlukka/room-detail.php?menu_id=78&id=47

ค่าห้องพยาบาลเด็ก

อ้างอิงรูปภาพ 3: https://www.cgh.co.th/lamlukka/room-detail.php?menu_id=78&id=48

 

อ่านต่อ.. ค่าห้องโรงพยาบาลสำหรับเด็ก นอนที่ไหน ราคาเท่าไหร่ ..ได้ที่หน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up