5 วิธีเลี้ยงลูกที่ทำให้ลูกเสียคนโดยไม่รู้ตัว

ในเรื่องของการเลี้ยง และอบรมสั่งสอนลูก เพื่อไม่ให้ลูกเป็น เด็กเสียคน อันดับแรกพ่อแม่ต้องยอมรับก่อนว่า พฤติกรรมลูกทุกอย่างนั้น เกิดจากการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมรอบตัวเขาตั้งแต่เกิด เช่นพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ละคร เพลง เกมส์ คำพูดกริยาท่าทางของบุคคลรอบข้าง แม้แต่สัตว์เลี้ยง ฯลฯ ดังนั้นการสร้างสภาพแวดล้อมให้ลูกสำคัญมาก ๆ

สิ่งสำคัญ! พ่อแม่ควรหลีกเลี่ยงการลงโทษด้วยการตี เพราะในความรู้สึกของเด็ก การตี คือ การที่พ่อแม่สื่อให้เขารู้ว่า “ความรุนแรงเป็นวิธีการจัดการสิ่งต่าง ๆ” ลูกอาจจะหยุดพฤติกรรมทันทีก็จริง แต่หยุดเพราะไม่อยากถูกตี ไม่ใช่การควบคุมตนเองจริง ๆ และส่วนใหญ่เมื่อถึงจุดที่พ่อแม่ต้องตี ก็มักตีด้วยอารมณ์ ทำให้ลูกมีแนวโน้มที่จะเป็นเด็กก้าวร้าว อารมณ์ร้าย กลายเป็นเด็กเสียคน และโตขึ้นเขาก็จะระบายอารมณ์ด้วยการทำร้ายผู้อื่นเช่นกัน

ยอมรับและเข้าใจ

พ่อแม่ต้องยอมรับและเข้าใจก่อนว่านี่เป็นกระบวนการพัฒนาที่เกิดกับเด็กทุกคน ไม่ใช่ว่าเขาแกล้งไม่เชื่อฟัง จริง ๆ แล้วการที่เด็กเริ่มเป็นตัวของตัวเองแสดงว่าเขากำลังเรียนรู้ที่จะพึ่งคนอื่นน้อยลงนั้นเอง

รู้ทัน 5 วิธีเลี้ยงลูกที่ทำให้เป็น เด็กเสียคน โดยไม่รู้ตัว

เด็กเสียคน

1. ตีลูกด้วยความโกรธ คือ แบบอย่างของการใช้ความรุนแรง

ในบ้านที่พ่อแม่ ไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ได้ ไม่ว่าจะเกิดจากลูกขัดคำสั่งไม่เชื่อฟัง หรือทำข้าวของเสียหาย พ่อแม่มักจะตวาด (แสดงความก้าวร้าวด้วยวาจา) ควบคู่ไปกับการตี และเหตุผลส่วนใหญ่ของผู้ตีลูกก็มักจะมีข้ออ้างให้ตัวเองว่า ตีเพราะอยากให้ลูกเข็ดไม่ทำอีก การตีหรือตวาดลูกมักจะหยุดหรือชะงักพฤติกรรมนั้นได้อย่างทันใจ ทำให้พ่อแม่ติดใจ เอามาเป็นอาวุธไว้จัดการกับลูก

การตี” ทำให้ลูกเรียนรู้ว่า เมื่อใครทำให้เราไม่พอใจ เราก็ทำให้คนนั้นเจ็บตัวได้

“การตวาด” บอกว่าเมื่อเราโกรธใคร ให้ตะโกนใส่ ไม่พยายามที่จะพูดกันดี ๆ

ถ้าจำเป็นต้องตีลูก

ต้องไม่รุนแรงเกินไป   พ่อแม่บางคนตีรัวเลยทีเดียว  ต้องบอกเหตุผลที่ชัดเจน ไม่ใช้อารมณ์ เด็กเลย 1 ขวบไม่ควรถูกตี แต่ควรสอนด้วยเหตุผล และทุกครั้งควรบอกลูกด้วยว่า พ่อแม่รักลูกมากเสมอ แต่พฤติกรรมลูกนั้นพ่อแม่รับไม่ได้ ต้องปรับแบบนี้ ๆ ก็บอกลูก และพ่อแม่ต้องทำสิ่งดี ๆ เป็นตัวอย่างให้ลูกเห็นบ่อย ๆ แล้วจะได้ไม่ต้องตีลูกเลย

เมื่อลูกทำให้ไม่พอใจ สิ่งที่ควรทำคือ

พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างในการควบคุมอารมณ์ อดทน อดกลั้น และแก้ปัญหาด้วยความสงบ ใช้การพูดคุยด้วยเหตุผล และใช้การประนีประนอม

อ่านต่อ >> รู้ทันพร้อมรับมือ 5 วิธีเลี้ยงลูกทำให้ลูกเสียคน โดยไม่รู้ตัว” คลิกหน้า 2

keyboard_arrow_up